تبیان، دستیار زندگی
عبدالمهدی نصیری مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی گفت : آزمون سراسری کنکور ۹۲ در شهرستان دشتی در ۳ مکان و در ۹ حوزه با شرکت ۱۳۲۴ داوطلب با نسبت ۶۶٪ دختران و ۳۴٪پسران برگزار گردید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری موفقیت آمیز کنکور سراسری سال 92 در شهرستان دشتی استان بوشهر

برگزاری موفقیت آمیز کنکور سراسری سال 92 در شهرستان دشتی استان بوشهر


عبدالمهدی نصیری مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی گفت : آزمون سراسری کنکور 92 در شهرستان دشتی در 3 مکان و در 9 حوزه با شرکت 1324 داوطلب با نسبت 66ظھ دختران و 34ظھپسران برگزار گردید.


عبدالمهدی نصیری مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی گفت :  در رشته ی ریاضی 83 نفر داوطلب مرد و 163 نفر داوطلب زن و در مجموع 246 نفر ، در رشته ی تجربی 152 نفر داوطلب مرد و 426 نفر داوطلب زن و در مجموع 578 نفر، در رشته ی انسانی 115 نفر داوطلب مرد و 279 نفر داوطلب زن در مجموع 394 نفر ، در رشته ی زبان خارجی 18 نفر داوطلب مرد و 68 نفر داوطلب زن در مجموع 86 نفر و در رشته ی هنر 4 نفر داوطلب مرد و 16 نفر داوطلب زن و در مجموع 20 نفر شرکت داشتند.

حوزه های اجرایی آزمون سراسری سال 92 در شهرستان دشتی در چند نوبت مورد بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ،فرماندار شهرستان دشتی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی قرار گرفت.

عبدالمهدی نصیری خاطر نشان کرد : حوزه های اجرایی آزمون سراسری سال 92 در شهرستان دشتی در چند نوبت مورد بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر ،فرماندار شهرستان دشتی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی قرار گرفت.


منبع: خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان