تبیان، دستیار زندگی
اردوی یاران ولایت 2 با حضور 250 نفر از فرزانگان استان مرکزی در اردوگاه امیرکبیر شازند برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی

 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
 • اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی
  اردوی ˝یاران ولایت 2˝ در شازند استان مرکزی

منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان