• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/07/05
  • تاريخ :

آنیه بسانت

غیرممكن است كسی زندگی و شخصیت پیامبر بزرگ را مطالعه كند و او را تكریم نكند. كسی كه یكی از بزرگترین پیامبران خداست... من هر چه زندگی پیامبر را بیشتر مطالعه می كنم ، احساس تمجید و تكریم من نسبت به او شكل جدیدتری می گیرد و احساس جدیدی از بزرگی این استاد بزرگ عرب به من دست می دهد.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName