• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/07/05
  • تاريخ :

جرج برنارد شاو (1950- 1856)

بزرگترین نویسندۀ انگلستان بعد از شكسپیر. افكار بلند او در زمینۀ مذهب- علم- اقتصاد- خانواده و هنر اثر عمیقی بر روی مخاطبین خود داشته¬است. امواج خروشان افكار او در جوامع غربی منجر به روشنگری افكار عمومی مردم
می¬گردید. او در رابطه با شخصیت والای پیامبر بزرگ اسلام چنین می¬گوید: «من همیشه نسبت به دین محمد(ص) بواسطۀ خاصیت زنده¬بودن شگفت¬آورش نهایت احترام را داشته¬ام، به نظر من اسلام تنها دینی است كه دارای آنچنان خاصیتی است كه می¬تواند تغییرات گوناگون را به خود جذب كند و خود را با اشكال و صور هر عصر منطبق سازد. من دربارۀ دین حضرت محمد(ص) چنین پیش¬بینی كرده¬ام كه كیش او برای فردای اروپا قابل قبول خواهد بود. همان¬طوری كه در اروپای امروز هم پذیرش آن آغاز شده¬است. من معتقدم كه اگر مردی مانند پیامبر اسلام فرمانروایی مطلق جهان عصر جدید را احراز كند طوری در حل مسائل و مشكلات جهان توفیق خواهد یافت كه صلح و سعادتی را كه بشر بشدت احتیاج دارد برای او تأمین خواهد كرد».

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName