• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/07/05
  • تاريخ :

كارل ماركس

محمد مردی بود كه از میان مردمی بت پرست با اراده آهنین برخاست و آنان را به یگانه پرستی دعوت كرد و در دلهای ایشان جاودانی روح و روان را بكاشت. بنابراین او را نه تنها باید در ردیف مردان بزرگ و برجسته تاریخ شمرد بلكه سزاوار است كه به پیامبری او اعتراف كنیم و از دل وجان بگوییم كه او پیامبر خدا بوده است.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName