• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1385/07/05
  • تاريخ :

گوته

دانشمند، شاعر، نویسندۀ معروف آلمانی كه تأثیر عمیقی بر ادبیات آلمان و جهان به جای گذاشته در كتاب دیوان شرقی و غربی می¬گوید: «مندرجات كتاب قرآن... ما را مجذوب می¬كند و به شگفت می¬آورد و سرانجام به تعظیم و احترام بر می¬انگیزد، از حماقتهای آدمی است كه تنها عقیدۀ شخصی خود را ستایش كند. هرگاه معنای اسلام تسلیم شدن به ارادۀ خداوند جهان می¬باشد، پس ما همگی- در اسلام- زندگی می¬كنیم و مسلمان می¬میریم».

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName