تبیان، دستیار زندگی
رییس اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام استان سمنان از پایگاه های طرح سنجش نوآموزان ابتدایی این منطقه بازدید كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رییس آموزش و پرورش بسطام از پایگاه های طرح سنجش نوآموزان ابتدایی بازدید کرد

رییس آموزش و پرورش بسطام از پایگاه های طرح سنجش نوآموزان ابتدایی بازدید کرد


رییس اداره آموزش و پرورش منطقه بسطام استان سمنان از پایگاه های طرح سنجش نوآموزان ابتدایی این منطقه بازدید كرد.


حسین فیضی به همراه معاون آموزشی و كارشناس آموزش ابتدایی با حضور در پایگاه های طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان از روند اجرای این طرح بازدید كردند.

در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان شنوایی، بینایی، هوش و سلامت نوآموزان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان شنوایی، بینایی، هوش و سلامت نوآموزان مورد ارزیابی قرار می گیرد.


منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان