تبیان، دستیار زندگی
یکی از ویژگی های خدا این است که از کار خوب بنده هایش تشکّر و قدردانی می کند. یعنی هم در آخرت به آن ها پاداش های بهشتی می دهد و هم در دنیا، یک جوری مزد کارهای خوبشان را به آنان می دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

لقمه‌ی نجات بخش

نان

یکی از ویژگی های خدا این است که از کار خوب بنده هایش تشکّر و قدردانی می کند. یعنی هم در آخرت به آن ها پاداش های بهشتی می دهد و هم در دنیا، یک جوری مزد کارهای خوبشان را به آنان می دهد. مثلاً اگر کسی به یک فقیر کمک کند، خدا نیز در همین دنیا او را یاری می کند و به خاطر این کار خوب، بخشی از مشکلات او را برطرف می کند یا خطری را از او یا فرزندان او دور می سازد.

شاید قدردانی و تشکّر خدا مدتی طول بکشد؛ ولی بالاخره، یک روز در همین دنیا پاداش کار خوب انسان نیکوکار را به او می دهد. خدای مهربان، دیر یا زود، از آدم های خوب تشکّر می کند.

در گذشته های دور، چندین سال پشت سر هم قحطی شد. مردم شهر به سختی زندگی می کردند و برای سیر کردن خود، به زحمت یک تکه نان خشک می یافتند. گرسنگی همه جا را گرفته بود و هر کسی فقط به خودش فکر می کرد.

یکی از زنان شهر که به شدّت گرسنه بود، برای پیدا کردن غذا، کمی در شهر این طرف و آن طرف رفت و بالاخره، یک تکه نان برای خوردن پیدا کرد. می خواست آن لقمه را بخورد که فقیری به او رسید و گفت: «ای خانم محترم! من خیلی گرسنه ام. این تکّه نان را بده به من.» از قیافه ی فقیر معلوم بود که از آن زن نیز گرسنه تر است. زن، دلش به حال فقیر گرسنه سوخت و برای رضای خدا، آن لقمه نان را به او داد.

همان موقع که زن، لقمه نان خودش را به فقیر می داد، پسر کوچکش در بیابان بود و گوسفندها را می چراند. ناگهان گرگی به طرف آن پسرک حمله کرد. خدا به پاداش کار خوب آن زن، جبرئیل را به زمین فرستاد و جبرئیل، پسرک را از دست گرگ نجات داد.

بعد جبرئیل، گرگ را از آن پسر دور کرد و او را صحیح و سالم، به مادرش تحویل داد. جبرئیل به آن زن گفت: «یک لقمه در راه خدا دادی و خدا هم پسرت را که کم مانده بود مثل یک لقمه در دهان گرگ برود، نجات داد.»

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: برگرفته از کتاب خدا وقصه هایش

مطالب مرتبط:

امام خمینی و دوستی کودکان

شروع هر کاری با یاد خدا

کبریت بازی

تلاش کلاغ تشنه

دروغگویی میمون

هدیه‌ی روز مادر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.