تبیان، دستیار زندگی
الف) آیا والدین اجازه دارند مال فرزند صغیر یا کبیر خود را به دیگری قرض دهند؟ ب) در صورتی که از ارزش پول تا زمان برگشت کاسته شود؛ چه کسی ضامن است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم تصرف والدین در مال فرزند

فرزند خواندگی-حقوق

سوال: الف) آیا والدین اجازه دارند مال فرزند صغیر یا کبیر خود را به دیگری قرض دهند؟ ب) در صورتی که از ارزش پول تا زمان برگشت کاسته شود؛ چه کسی ضامن است؟

امام خمینی(ره):

پدر و جد پدری نمی تواند بدون اجازه فرزند کبیر مال او را قرض دهند ولی از مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد و بنابر احتیاط مستحب مصلحت بچه رعایت شود می توانند قرض دهند اما  مادر  نمی تواند در مال فرزند صغیر و کبیر خود تصرف کند.

(ترجمه تحریر الوسیله، ج 2 ص 380، م 18) (توضیح المسائل، ص 278، م 2086)

آیة الله بهجت(ره):

الف): در صورت عدم مفسده اشکال ندارد.

ب): ما به التفاوت ارزش پول احتیاط با هم مصالحه نمایند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله تبریزی(ره)

الف) اگر فرزند صغیر باشد پدر می تواند مال او را به شخصی که توان مالی دارد و اطمینان هست که پرداخت می کند قرض بدهد و در فرض شک نمی تواند مال او را قرض بدهد والله العالم.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف): در مال فرزند کبیر رشید، نیاز به رضایت او می باشد ولی در مال فرزند صغیر یا کبیر غیر رشید با رعایت مصلحت او برای پدر مانع ندارد و در غیر این صورت اشکال دارد ولی تصرف مادر بدون اجازه پدر جایز نیست.

ب): کسی ضامن نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خویی(ره):

پدر و جدّ پدری نمی توانند بدون اجازه فرزند کبیر مال او را قرض دهند و در مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد می توانند قرض دهند ولی مادر نمی تواند در مال فرزند صغیر یا کبیر خود تصرّف کند.

(منهاج الصالحین، ج 2، ص 22، م 80) (استفتائات، 1381، ص 276 س 937)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف): اگر مفسده نداشته باشد مثلاً مطمئن به تمکّن از پرداخت در موقع نیاز باشد پدر و جدّ پدری می توانند.

ب): کسی ضامن نیست و بدهکار همان مقدار پول را باید بدهد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف): خیر.

ب): کسی ضامن نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله گلپایگانی(ره):

پدر و جدّ پدری مال فرزند کبیر را نمی توانند بدون اجازه او قرض دهند و در مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد پدر و جدّ پدری می توانند قرض دهند و مادر نمی تواند در مال فرزند کبیر و صغیر تصرف کند.

(هدایة العباد، 1413هـ.ق ، ص 359 . م 1769 و ص 418، م 2038)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

در صورتی می توانند مال صغیر را وام دهند که به نفع صغیر باشد و در مورد فرزند کبیر اجازه خود او لازم است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

پدر و جدّ پدری در مال فرزند کبیر نمی توانند بدون اجازه او قرض دهند و در مال فرزند صغیر در صورتی که مفسده نداشته باشد می توانند قرض دهند و مادر نمی تواند در مال فرزند کبیر و صغیر تصرف کند.

(منهاج الصالحین، 1385، ج 2، ص28، م 7) (توضیح المسائل، 1383، ص 586 م 2115)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.