تبیان، دستیار زندگی
مدیر كل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان گفت : كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان ۶۰ هزارنفرعضودارد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان 60 هزارنفر عضو دارد

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان ۶۰ هزارنفرعضودارد


مدیر كل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان گفت : كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان 60 هزارنفرعضو دارد .


محمدتقی كاییدی افزود : تعداد 641 هزار و 573 جلد كتاب در زمینه مذهبی ،تاریخی ،علمی ،آموزشی و هنری در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان وجود دارد .

وی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته 103 هزار و 657 جلد كتاب در زمینه های فوق در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان امانت گرفته شده است .

همچنین در سال گذشته 103 هزار و 657 جلد كتاب در زمینه های فوق در كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان امانت گرفته شده است .

وی تصریح كرد: اهداف اصلی فعالیت های كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان در سال 92با فرآیندهای محوری و كیفیت بخشی به همه فعالیت ها و تشكیل كارگاه های فرهنگی ،هنری و ادبی است .

وی گفت : همچنین بررسی فیلم های كانونی ، در قالب كارگاه هایی در سه بخش انیمیشن ،فیلم كوتاه و بلند ،آشنایی با قرآن به وسیله شیوه های جذاب از دیگر برنامه های كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان لرستان است .


منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان