تبیان، دستیار زندگی
به منظور آگاهی بصیرتی دانش آموزان و آینده سازان ایران عزیزمان طرح جشن حماسه آفرینی امیدان انقلاب اسلامی در مدارس ابتدایی این ناحیه با حضور دانش آموزان و خانواده های آنان برگزار گردید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

 • جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
 • جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان
  جشن حماسه سیاسی امیدان انقلاب اسلامی مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

منبع : روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان

بخش سفیران تبیان