تبیان، دستیار زندگی
هیچ کس با من بازی نمی کند و به حرف هایم گوش نمی دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عصبانی نشو
عصبانیت

هیچ کس با من بازی نمی کند و به حرف هایم گوش نمی دهد.

ببینم تو همبازی داری؟

همه مرا اذیت می کنند. کسی تا حالا تو را اذیت کرده است؟

من خیلی عصبانی هستم.

دلم می خواهد همه را کتک بزنم و به همه چیز مشت و لگد بکوبم.

می خواهم با صدای خیلی بلند حرف بزنم. می خواهم همه چیز را بشکنم.

تو تا حالا از این کارها کرده ای؟

مادرم می گوید که من پسر خوبی هستم.

نباید عصبانی بشوم وچیزها را بشکنم.

او می گوید که وقتی عصبانی هستی به بالشت مشت بزن و به تشکت لگد بکوب.

یا جلوی آینه شکلک در بیاور!

من میتوانم بیرون از خانه به توپ لگد بزنم، بدوم و سر و صدا کنم.

تو هم بهتر است همین کار را بکنی!

همه ی آدم ها گاهی عصبانی می شوند.

تو هم حتما عصبانی شده ای، نه؟

این طبیعی است.

اما وقتی عصبانی هستیم نباید کسی را بزنیم یا چیزی را بشکنیم.

من می توانم پس تو هم می توانی.

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: برگرفته از کتاب من می توانم

مطالب مرتبط:

لباس پوشیدن کار راحتیه!

من پسر شجاعی هستم 

کارهای بزرگ ترها سخته...!

فرشته و داداشی

بادبادک لجباز

دوستی گوزن و زرافه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.