تبیان، دستیار زندگی
دو مقاله علی مرادیان معلم تکابی در همایش ملی زبان شناسی و زبان فارسی در شیراز ارائه شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معلم تکابی با ارائه دو مقاله در شیراز خوش درخشید

معلم تکابی با ارائه دو مقاله در شیراز خوش درخشید


دو مقاله علی مرادیان معلم تکابی در همایش ملی زبان شناسی و زبان فارسی در شیراز ارائه شد.


علی مرادیان، كارشناس ارشد زبان شناسی و دبیر ادبیات فارسی دبیرستان های شهرستان تكاب با ارائه دو مقاله با موضوعات ، رد نظریه جملات دو مفعولی با عنوان ساختار جملات 4 جزئی  و  ساخت آینده و مفهوم وابستگی در زبان فارسی در  همایش ملی زبان شناسی و زبان فارسی و در حضور اساتید برجسته زبان شناسی كشور به ارائه دیجیتالی و سخنرانی مقالات خود پرداخت.

از 900 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش 300 مقاله به صورت سخنرانی دیجتیالی جهت ارائه در همایش برگزیده شده بودند.

گفتنی است دومین همایش ملی زبان شناسی و زبان فارسی در شهر شیراز برگزار شد و در این همایش كه پژوهشگران ، محقیقن و اساتید زبان و ادبیات فارسی حضور داشتند از 900 مقاله ارسالی به دبیرخانه همایش 300 مقاله به صورت سخنرانی دیجتیالی جهت ارائه در همایش برگزیده شده بودند.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان