تبیان، دستیار زندگی
دانش پژوهان گرامی، حتما در منزل اشیاء ساخته شده از نقره دارید، که پس از مدتی سطح آن ها به تدریج کدر می شود. این اتفاق به دلیل واکنش شیمیایی نقره با مواد گوگرد دار در هوا رخ می دهد. شما می توانید از واکنش های معکوس استفاده کنید و نقره ای براق را ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : اعظم اژدری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برداشتن لکه از نقره

برداشتن لکه از نقره

دانش پژوهان گرامی، حتما در منزل با اشیاء ساخته شده از نقره سروکار دارید، که پس از مدتی سطح آن ها به تدریج کدر می شود. این اتفاق به دلیل واکنش شیمیایی نقره با مواد گوگرد دار در هوا رخ می دهد. شما می توانید از واکنش های معکوس استفاده کنید و نقره ای براق را دوباره برای خود ایجاد کنید.

برای انجام این پروژه نیاز دارید به:

1-  یک قطعه نقره لکه دار شده

2-  یک ظرف به اندازه کافی بزرگ (ماه تابه) برای این که نقره کاملا در آن غوطه ور شود.

3-  فویل آلومینیومی برای پوشش دادن ظرف

4-  آب به اندازه کافی برای پر کردن ظرف مورد نظر

5-  جوش شیرین در حدود یک فنجان به ازای هر گالن آب

6-  یک ظرف برای گرم کردن آب

مراحل کار

1-  کف ماه تابه را با فویل آلومینیومی پوشش دهید و شی نقره را در آن قرار دهید.

2-  آب را حرارت دهید تا به جوش آید و سپس از روی حرارت بردارید. به ازای هر گالن آب گرم یک فنجان جوش شیرین اضافه نمایید.( اگر تنها نیم گالن آب دارید نیم فنجان جوش شیرین اضافه کنید.)

3-  آب و جوش شیرین را کاملا مخلوط نمایید و آن را در ماه تابه بریزید به طوری که نقره را کاملا پوشش دهد.

4-  در این هنگام لکه از روی نقره شروع به ناپدید شدن خواهد شد. اگر لکه شما زیاد است، شما ممکن است نیاز پیدا کنید که مخلوط آب و جوش شیرین را چند بار گرم کنید و این محلول را پس از هر بار گرم کردن روی لکه بریزید.

زمانی که نقره لکه دار می شود، آن با سولفور و شکل های سولفید نقره ترکیب می شود. سولفید نقره سیاه است. موقعی که یک پوشش نازک از سولفید نقره  روی سطح نقره می نشیند نقره تیره و کدر می شود. نقره می تواند با از بین بردن پوشش سولفید نقره از سطح به درخشش سابق خود باز گردد.

دو راه برای حذف پوشش سولفید نقره وجود دارد:

1-  برداشتن سولفید نقره از سطح

2-  معکوس کردن واکنش های شیمیایی و تبدیل سولفید نقره به نقره

در روش اول، مقداری نقره از بین می رود. در روش دوم نقره در جای خود باقی می ماند. روش های دیگری برای از بین بردن لکه، حل کردن سولفید نقره در یک مایع است، در این روش نقره را درون مایع فروبرده و یا آن را با پارچه ای آغشته به مایع مالش می دهند.

برداشتن لکه از نقره

روش استفاده شده در این پروژه، استفاده از یک واکنش شیمیایی برای سولفید نقره به نقره است. بسیاری از فلزات علاوه بر نقره با سولفور نیز ترکیب می شوند. برخی از آن ها تمایل بیشتری به سولفور دارند تا به نقره.

آلومینیوم یک فلز است. در این آزمایش سولفید نقره با آلومینیوم واکنش می دهد. در واکنش اتم های گوگرد از نقره به آلومینیوم منتقل می شوند، نقره آزاد شده و تشکیل سولفید آلومینیوم می دهد. واکنش زیر این معادله شیمیایی را نشان می دهد:

برداشتن لکه از نقره

برداشتن لکه از نقره

واکنش بین سولفید نقره و آلومینیوم مدت زمانی به طول می انجامد. این واکنش هنگامی سریع تر انجام می شود که محلول گرم تر باشد. در این هنگام محلول، سولفور را از نقره به آلومینیوم منتقل می کند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

شبیه سازی تاثیر مخرب باران اسیدی در رشد گیاهان

چگونه یک ماشین ضد جاذبه بسازیم.

بررسی رابطه خورشید، ماه و زمین