تبیان، دستیار زندگی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه چایپاره بر نقش ویژه فرهنگیان در ترسیم و هدایت اندیشه های مردم بویژه جوانان تاکید کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش ویژه فرهنگیان در ترسیم و هدایت اندیشه های جوانان

نقش ویژه فرهنگیان در ترسیم و هدایت اندیشه های جوانان


مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه چایپاره بر نقش ویژه فرهنگیان در ترسیم و هدایت اندیشه های مردم بویژه جوانان تاکید کرد.


مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه چایپاره در گردهمایی فرهنگیان بسیجی این شهرستان اظهار داشت: فرهنگیان به عنوان یک قشر فرهیخته و آگاه نقش بسیار مهمی در جذب مردم و بخصوص جوانان در امر انتخابات را دارند و میتوانند با فرهنگ سازی و تاثیر گزاری درست بر روی فکر و اندیشه جوانان آنان را نسبت به اهمیت انتخابات و نقش انتخابات در توسعه و تعالی کشور آشنا سازند .

امروز اگر معلمان بتوانند آرمانهای بزرگ و متعالی انقلاب را به جوانان درست تفهیم کنند ، بسیاری از توطئه های دشمنان بر روی جوانان خود به خود خنثی خواهد شد .

حجت الاسلام اصغری معلمان و فرهنگیان را ترسیم کنندگان و هدایتگران اندیشه های مردم برشمرد و گفت : امروز اگر معلمان بتوانند آرمانهای بزرگ و متعالی انقلاب را به جوانان درست تفهیم کنند ، بسیاری از توطئه های دشمنان بر روی جوانان خود به خود خنثی خواهد شد .


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سقیران تبیان