تبیان، دستیار زندگی
معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش كردستان از اعلام زمان آغاز دوره كار آموزی و كار ورزی هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای و كاردانش استان کردستان خبر داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمان دوره كارآموزی هنرستانهای فنی و حرفه ای و كاردانش استان کردستان اعلام شد

زمان دوره كارآموزی هنرستانهای فنی و حرفه ای و كاردانش استان کردستان اعلام شد


معاون آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش كردستان از اعلام زمان آغاز دوره كار آموزی و كار ورزی هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای و كاردانش استان کردستان خبر داد.


طالب محمدی معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به توافق به عمل آمده با نهادها، ارگانها، مراكز صنعتی، كشاورزی و خدماتی در سطح استان 7688 هنرجو پایه سوم هنرستان های فنی وحرفه ای وكاردانش این استان با نظارت ستادهای كارورزی و كارآموزی شهرستان ها و مناطق و هنرستان های تابعه و همكاری 500 مربی ناظر كه از هنرآموزان باتجربه و آشنا به مبانی كارآفرینی هستند.

از روز شنبه اول تیر ماه سال 92 به منظور نیل به اهداف تخصصی رشته مربوطه و رفع كمبودهای محیط آموزشی ، آشنایی با جایگاه شغلی رشته تحصیلی ، تشویق و ایجاد خودباوری و سخت كوشی در هنرجویان هنرستان ها ، آشنایی با مسائل و روابط اجتماعی وانسانی در محیط كار و آشنا نمودن مراكز تولیدی و خدماتی با آموخته ها و توانمندی هنرجویان ؛ در مراكز تولیدی و خدماتی سطح استان حضور یافته و در صورت كسب موفقیت در این دوره گواهینامه پایان دوره كارآموزی را كه یكی از اركان فارغ التحصیلی و دریافت دیپلم است دریافت خواهند کرد.

الگوی تدریس مهارت آموزی شامل 5 مرحله توضیح و نمایش مهارت ، اجرای مهارت ، تمرین عادی ، تمرین هدایت شده وتمرین مستقل است كه ارائه درس كارآمورزی وكارورزی متناسب با آخرین مرحله ( تمرین مستقل ) این نوع تدریس ارائه می شود.

محمدی با بیان اینكه وظیفه تعیین محل های كارآموزی وكارورزی برعهده مربیان ناظر هنرستان ها خواهد بود، اظهار داشت  الگوی تدریس مهارت آموزی شامل 5 مرحله توضیح و نمایش مهارت ، اجرای مهارت ، تمرین عادی ، تمرین هدایت شده وتمرین مستقل است كه ارائه درس كارآمورزی وكارورزی متناسب با آخرین مرحله ( تمرین مستقل ) این نوع تدریس ارائه می شود.


منبع :خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان