تبیان، دستیار زندگی
آفت به طور مرتب در دهان زخم هایی ایجاد می شود كه بعد از چندین روز از بین می رود بدون اینكه اثری از خود باقی بگذارند. آنها چه هستند ؟ به این نوع زخم ، "آفت " می گویند كه شایعترین بیماری دهان بعد از پوسیدگی دندان و ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علل ایجاد آفت

به طور مرتب در دهان زخم هایی ایجاد می شود كه بعد از چندین روز از بین می رود بدون اینكه اثری از خود باقی بگذارند. آنها چه هستند ؟

به این نوع زخم ، "آفت " می گویند كه شایعترین بیماری دهان بعد از پوسیدگی دندان و بیماری پیریودنتال
است . زخم های آفت برای اولین بار بعد از دوره كودكی یا سن بلوغ دیده می شوند كه در اوایل دوره بزرگسالی به بیشترین حد خود می رسند و معمولاً در دوره میانسالی  دیگر پدیدار نمی شوند . مدت زمان زخم ها ، معمولاً بین 7 تا 10 روز است و پس از مدت زمان نامشخص كه ممكن است یك هفته و یا چند هفته باشد ، دوباره در بخش های مختلف دهان ظاهر می شوند.

علت زخم های آفت معلوم نیست ، ولی با این وجود و غالباً به علت استرس و اضطراب پدید می آیند و در زنان و افراد تحصیل كرده بیشتر مشاهده می شود . روشهای درمان بسیاری برای زخم های آفت پیشنهاد می شود ، اما هیچ كدام اثر درمانی مشخص ندارند و همچنین داروهایی در دسترس هستند كه درد را كاهش می دهند، اما قادر به جلوگیری از ظاهر شدن دوباره زخم ها نیستند .