تبیان، دستیار زندگی
كند حیواناتی كه درماههای سرد سال، به خواب عمیق زمستانی فرو می روند، طی این مدت چندین بار ازخواب بیدارمی شوند. این امر باعث می شود كه آنها انرژی زیادی از دست بدهند. این موضوع كنجكاوی دانشمندان را از دیر باز برانگیخته ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواب زمستانی جانوران را احمق می كند

حیواناتی كه درماههای سرد سال، به خواب عمیق زمستانی فرو می روند، طی این مدت چندین بار ازخواب بیدارمی شوند. این امر باعث می شود كه آنها انرژی زیادی از دست بدهند. این موضوع كنجكاوی دانشمندان را از دیر باز برانگیخته است.

تحقیقاتی كه اخیراً توسط خانم اوا میلسزی از دانشگاه وین، روی دو گروه از موش های زمستان خواب انجام گرفته، نتایج ارزنده ای در برداشته است.

یك گروه از موش ها در اتاق سردی به خواب عمیق زمستانی فرو رفتند . اما گروه دوم را در شرایط گرم بیدار نگه داشتند. پس از اینكه گروه اول از خواب بیدار شدند ، فعالیت مغزی آنها مورد سنجش قرار گرفت. در گروه اول مشاهده شد كه آنها بسیاری از آموخته های قبل از خواب زمستانی خود را فراموش كرده اند . در حالی كه گروه دوم بسیار هشیارتر بودند. از این رو به اعتقاد محققان این پستانداران به این دلیل چندین بار از خواب زمستانی بیدار می شوند، كه از صدمات مغزی پیشگیری كنند. زیرا تحقیقات نشان می دهند كه بر خلاف خواب معمولی، در خواب زمستانی، سوخت و ساز تقریباً قطع می شود و فعالیت مغزی نیز قابل اندازه گیری نیست.


رنگ استتار زیر آب، قرمز است

به عقیده دانشمندان، رنگ استتار، زیرآب دریا آبی نیست، بلكه قرمز است. آنها پی برده اند كه در عمق بیشتر از20 متر، رنگ قرمز شدیدتر انعكاس می یابد . به طور مثال، آبزیانی مانند ماهی تن روی سطح آب، آبی هستند ، اما در اعماق دریا به رنگ قرمز دیده می شوند. ماهی سرخونیز به همین دلیل، چنین نامیده می شود. بسیاری از انواع خرچنگ ها نیز قرمز رنگ هستند.