تبیان، دستیار زندگی
مدار در قرآن سوره ای به نام عنكبوت نامگذاری شده و با توجه به وحی والهی بودن سوره قرآن كریم، به اهمیت این حشره می توان پی برد. وقتی وجوداسرارآمیز این حشره را مورد مطالعه قرار می دهیم، در می یابیم كه انسان نباید به موج...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حشره سیاستمدار


در قرآن سوره ای به نام عنكبوت نامگذاری شده و با توجه به وحی والهی بودن سوره قرآن كریم، به اهمیت این حشره می توان پی برد. وقتی وجوداسرارآمیز این حشره را مورد مطالعه قرار می دهیم، در می یابیم كه انسان نباید به موجودات به دیده حقارت بنگرد و از آیات الهی به سادگی بگذرد ، زیرا در جهان آفرینش هر مخلوقی، عالمی از عجایب و شگفتیها به همراه دارد.

غور و تفحص در زندگی عنكبوت ها و دیگر حیوانات، انسان را به این حقیقت معترف می كند كه انسان موجودی ضعیف می باشد." خُلِقَ الاِنسانُ ضَعِیفا" ( نساء/28)


كارتونك عنكبوت یا دستگاه گیرنده

" كارتونك عنكبوت علاوه براینكه وسیله شكار حشرات است، مثل دستگاههای گیرنده، اصوات مختلف را به گوش عنكبوت می رساند. و با كمك از همین اصوات است كه عنكبوت هنگام نزدیك شدن خطر، خود را مخفی می كند.


سلاح عجیب

سلاحهای شكاری بعضی از عنكبوتها بسیار شگفت آوراست. نوعی از عنكبوتهای ماداگاسكار شبكه ای می بافند كه سطح آن یك مترمربع است و الیاف " كاری" كه او می تند به حدی محكم است كه بومیان با آن پارچه می بافند و پارچه هائی كه از این الیاف زرین بافته می شود محكمتر و سبكتر از پارچه ابریشمی است.


شكارچی عجیب

نوعی عنكبوت آفریقای جنوبی تمام روز روی شاخه درخت می ماند. طوری كه كسی نمی تواند او را از جوانه درخت تشخیص دهد. شب هنگام پس از اینكه دشمنانش به خواب رفتند با الیاف چسبناكی شبكه ای ما بین پاهای خود می تند كه به اندازه یك  تمبر پستی است. اگر پروانه یا پشه ای نزدیك شود پاها را از یكدیگر دورمی كند به قسمی كه سطح آن 6 برابر سطح اولیه اش می شود و آنرا بر سر راه حشره می گیرد. حشره در دام می افتد و عنكبوت آنرا می بلعد.


عنكبوت یك تاری

عنكبوت استرالیایی به جای شبكه فقط یك تار از غده خود بیرون می دهد، یك سر آن را با ماده چسبناك به محلی محكم می كند و سردیگرآن را با یكی از پاهای خود نگاه می دارد و در كمین می نشیند وآنرا در هوا می چرخاند. به محض اینكه حشره ای را نزدیك خود می بیند یك سر تار را بسوی او پرتاب می كند ، اگر تار به بال مگس هم بخورد به آن می چسبد و خوراك عنكبوت مهیاست.


جنگ زنبور با عنكبوت

زنبوران زرد دشمنان عنكبوتها هستند . این زنبورها هر جا شكاری پیدا می كنند به آن حمله كرده نیش خود را در مراكز عصبی او فرو برده و پاها و فكهای عنكبوت را فلج می كنند و آنگاه شكار خود را در سوراخی كه برای این منظور كنده اند دفن می نمایند تا ذخیره ای برای نوزدانشان باشد.

حتی عنكبوت معروف منطقه حاره هم كه طولش 9 سانتی متراست از نیش زنبور زرد در امان نیست.

پاره ای از زنبورها در بدن عنكبوتها تخم ریزی می كنند و این تخمها بعد از شكفته شدن از جسد میزبان خود تغذیه می نمایند تا به حد رشد و بلوغ برسند و بعد مانند پدر و مادر خود به شكار عنكبوت بپردازند.


حیله های عنكبوت

عنكبوتها برای دفاع در برابر حملات ناگهانی زنبوران هر كدام چاره ای اندیشیده و حیله ای به كار می برند. بعضی از انواع عنكبوت به جای اینكه در وسط كار خود جای گیرد زیر برگ در انتهای شبكه ای كه بافته پنهان می شود یا برای خود مخفیگاه دیگری تهیه می كند.

بعضی دیگر در نزدیكی كار خود " زنگهای خطر" می بافند ، این زنگها از چند تار تهیه شده است كه اگر زنبورها از آن اطراف عبور كنند یقیناً با آنها برخورد خواهند كرد. ارتعاش تارها ، عنكبوت را از خطر آگاه می سازد و در سوراخی پنهان می شود.

بعضی دیگر از انواع عنكبوتها به محض اینكه صدای زنبور را می شنود شروع به نوسان شدید می كنند و مانند پروانه هواپیما كه در حال حركت قابل رؤیت نیست آنها نیز به چشم نمی آیند درنتیجه زنبور نمی تواند آنها را پیدا كند.


طناب مارپیچی عنكبوت

عنكبوت نوع موریس دروسط دام خود ، رشته ی سفید رنگ و نسبتاً ضخیمی به صورت مارپیچ می تند كه همیشه آن را به حال تابیده نگاه می دارد.

اگر حشرات كوچكی مثل مگس و پشه و غیره در دام  افتادند؛ سایر تارهای دام ، آنها را در خود فرو می گیرند و عنكبوت به طعمه خود دست پیدا می كند، ولی اگرشكار بزرگی مثل ملخ در آن افتاد و نیروی تارهای متعدد برای نگاهداشتن آن در تله موثر نبود ، رشته سفید رنگ و ضخیمی كه به صورت مارپیچ در وسط دام تنیده باز می شود و چون كابل محكم و آهنینی گرداگرد جثه ملخ را فرا می گیرد و وی را عاجز می سازد و آنگاه عنكبوت به شكارلذیذ خود دست پیدا می كند. در واقع رشته سفید رنگ میانی چون قوای ذخیره ای است كه جانور از آن برای به دام كشیدن حشرات بزرگتر و قویتر استفاده می نمایند.

این حیوان دارای صفات اخلاقی و ممتاز وبسیار عالی است و از آن جمله عاطفه مادری وعقل معاش است و فضائل معنویش بحدی است كه حتی در میان افراد بشر نظیر ندارد و مخصوصاً سماجت و فداكاری اش در راه رسیدن به مقصود به اندازه ایست كه ناچار باید آن را نوعی قهرمان شگفت انگیز نام گذاشت.)


عنكبوت زجاجی

عنكبوتهایی كه در آب زندگی می كنند ، گوناگون هستند ولی مهمترین و با هوشترین آنها شاید عنكبوت زجاجی باشد كه علاوه بر ساختن حباب بلور كه برای تنفسش لازم است و حركات او را در آب آسانتر و سریعتر می كند در موقعی كه مزاحمتی از طرف جریان آب یاحشرات و ماهی های مختلف احساس نكند شروع به ساختن قصر با شكوهی می كند . از عجایب اینكه قصر او نیز مانند حباب بلورش مملو از هوای متراكم و فشرده و متبلور و درخشان و دارای قسمتهای جداگانه است كه اطاق خواب و اطاق غذاخوری و محل زایمانش در آن قرار دارد منتها جانور آن را در تاریكی بنا می كند تا از شر دشمنان مصون بماند. غذای او علفهای ریز و خزه است.


عنكبوت نقاش

حیله عنكبوت نقاش از همه جالبتر است.این نوع عنكبوتها كه در مناطق گرم زندگی می كنند در وسط تارهای خود نقشی می بافند كه كاملاً به خودشان شبیه است! و خود در گوشه ای از تار در كمین طعمه و به انتظار آن می نشینند. پاره ای از زنبورها گول می خورند و به سوی آن نقش حمله می برند و تا هنگامیكه به اشتباه خود پی ببرند عنكبوت خود را نجات داده است.