تبیان، دستیار زندگی
مرحله دوم طرح ارزیابی و مشاهده علوم تجربی پایه های دوم و ششم ابتدایی در استان ایلام اجرا شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرحله دوم طرح ارزیابی و مشاهده علوم تجربی پایه های دوم و ششم ابتدایی در استان ایلام اجرا شد

مرحله دوم طرح ارزیابی و مشاهده علوم تجربی پایه های دوم و ششم ابتدایی در استان ایلام اجرا شد


مرحله دوم طرح ارزیابی و مشاهده علوم تجربی پایه های دوم و ششم ابتدایی در استان ایلام اجرا شد.


نعمت قاسمی گفت: بررسی آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (ارزشیابی توصیفی) توسط كارشناسان تحقیقات و پژوهش با نظر خواهی ، اجرای پرسشنامه و مصاحبه با افراد ذیربط شامل (كارشناسان ، مدیران مدارس، معلمان، دانش آموزان و اولیای دانش آموزان دوره ابتدایی به تعداد 560 نفر)در استان ایلام به انجام رسید .

اجرای این طرح از سوی شورای عالی آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت و گروههای تحقیقات و پژوهش استانها واگذار شده است.

قاسمی تصریح کرد: مرحله دوم طرح ارزیابی و مشاهده علوم تجربی پایه های دوم و ششم ابتدایی با ارزیابی و نظرخواهی از 600 نفر از همكاران فرهنگی شامل ( مدیران ، معلمان و اولیای دانش آموزان دوره ابتدایی) توسط ارزیابان گروه تحقیقات و پژوهش استان به اتمام رسید.

گفتنی است، اجرای این طرح از سوی شورای عالی آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت و گروههای تحقیقات و پژوهش استانها واگذار شده است.


منبع : خبرگزاری پانا

بخش سفیران تبیان