تبیان، دستیار زندگی
من نشستن را دوست ندارم. بالا، پایین پریدن، دویدن و بازی کردن، خیلی جالب تر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من می‌توانم خوب بخوابم
خواب

من نشستن را دوست ندارم.

بالا، پایین پریدن، دویدن و بازی کردن، خیلی جالب تر است.

نظر تو چیست؟

از بالا و پایین پریدن، فریاد زدن و سر و صدا کردن خیلی خوشم می آید.

تو کدامش را بیشتر دوست داری؟

هیس!

مامان است. می گوید اینقدر بالا و پایین نپر!

کمی آرام بگیر.

به خاطر مامان سعی ام را می کنم.

تو هم حرف مامانت را گوش می کنی؟

وای، خدای من!

دست ها و پاهایم حرف مرا گوش نمی کنند! هرچه سرشان فریاد می کشم فایده ای ندارد!

دوباره سعی ام را می کنم.

چشم هایم را می بندم. با دست هایم پاهایم را محکم بغل می کنم.

خرگوشم ریزریز می خندد.

خرگوشم را پایین می گذارم.

یک نفس عمیق می کشم.

متوجه شدی نفس هایم چقدر آرام تر و آهسته تر شدند؟

چه جالب! وقتی سر و صدا راه نمی اندازم، صداهای قشنگی می شنوم!

هیس! گوش کن!

آخی، بهتر است کمی دراز بکشم.

دست ها و پاهایم را آرام روی تشکم می گذارم.

اما شکمم هنوز بالا و پایین می رود!

تو می دانی چرا؟

همان طور ساکت و بی حرکت می مانم.

به خنده های خرگوشم هم توجه نمی کنم.

کم کم سردم می شود.

می روم زیر پتو. خرگوشم هم کنارم می خوابد.

هیس!

دارد خوابم می برد. چه حس خوبی!

من توانستم بخوابم. تو هم می توانی بخوابی، خواب خوش ببینی!

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: برگرفته از مجموعه کتاب من می توانم

مطالب مرتبط:

من پسر شجاعی هستم

کارهای بزرگ ترها سخته...!

فرشته و داداشی

بادبادک لجباز

دوستی گوزن و زرافه

پرپری دیگه تنها نیست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.