تبیان، دستیار زندگی
متاسفانه در چندین سال اخیر واقعه تلخ طلاق در دوران نامزدی در جامعه بسیار افزایش یافته است. همین امر باعث افزایش تعداد جوانان مطلقه كشور و در نتیجه ایجاد جو وحشت و ترس از ازدواج در میان جوانان مجرد و مطلقه گردیده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس‌های یک نامزدی بهم‌خورده


متاسفانه در چندین سال اخیر واقعه تلخ طلاق در دوران نامزدی در جامعه بسیار افزایش یافته است. همین امر باعث افزایش تعداد جوانان مطلقه كشور و در نتیجه ایجاد جو وحشت و ترس از ازدواج در میان جوانان مجرد و مطلقه گردیده است. ترس از شكست در زندگی و رسیدن به پوچی و بی معنایی در آن.

درس‌های یک نامزدی بهم‌خورده

معمولا افراد مطلقه به دلیل ضربه روحی شدیدی كه پس از طلاق می خورند یا از ازدواج مجدد وحشت دارند و دیگر به ازدواج فكر نمی كنند یا اینكه در ازدواج بعدی دچار اشتباهاتی مثل سختگیری های بسیار،‌ سخت پسندی، شك و تردید فراوان به جنس مخالف و... می گردند. یكی از اعتقادات و اشتباهات چنین افرادی این است كه اگر قرار باشد با كسی ازدواج كنم او حتما باید صد و هشتاد درجه با نامزد قبلی تفاوت داشته باشد. یعنی اگر فرد قبلی بی پول بوده جذب فردی که تمام زندگی اش در کار و پول خلاصه شده می شوند و اگر مهربان و گرم بوده، به دنبال فردی مغرور و سرد می گردند. اگر قبلی کم سن و سال بوده، فرد بعدی را طوری انتخاب می کنند که به قول خودشان سن بالا و با تجربه باشد و...

در واقع زمانی كه دو نفر در دوران نامزدی از همدیگر جدا می شوند، نه تنها دچار شكست عاطفی و روحی می شوند بلكه از لحاظ روانی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و دید و نظرشان نسبت به ازدواج و داشتن شریك زندگی و حتی معیارهای وی تغییر می یابد. همین امر باعث خارج شدن آنها از مسیر اصلی موفقیت و گمراه شدنشان می گردد. خشم و ترس ناشی از ازدواج ناموفق قبل باعث منفی شدن دید آنها نسبت به افرادی از سنخ همسر قبلی شان می گردد. به بیان دیگر این افراد مدام ویژگیها و خصوصیات بد نامزد قبلی شان را در ذهن دارند و اصلا به جوانب مثبت شخصیتی و اخلاقی وی نمی اندیشند و چون فرد قبل را كوهی از بدی و زشتی ها می بینند برای ازدواج مجدد به دنبال فردی می روند كه صد در صد برعكس نامزد قبلی شان باشد و این یعنی آغاز تازه شكستی دیگر زیرا:

نامزد جدید شخصی است كه به دلیل تفاوت زیاد با فرد قبلی و ویژگی ها و اخلاقیاتش انتخاب شده، نه به دلیل ویژگی های مثبت و ارزنده خودش. به همین دلیل همیشه و در طول زندگی آینده اش باید همین فرد باشد و حق تغییر ندارد چون یقینا در آتش غضب و نفرت همسرش خواهد سوخت.

فردی كه تنها از روی نفرت و انزجار از فرد قبلی،‌ نامزد جدیدش را انتخاب كرده یعنی هنوز نتوانسته است از قفس نفرت و خشم خود خلاص گردد. به همین دلیل همسر مطمئنی نبوده و فرد نمی تواند پایه های زندگی اش را بر مبنای اعتماد به وی و تكیه بر او بنا نهد.

معمولا این افراد به دلیل داشتن تجربه ناموفق قبلی، برای فرار از شكست مجدد در زندگی جدید خیلی خشك و غیر قابل انعطاف هستند. به همین دلیل همسر اینگونه افراد باید دارای گذشت و فداكاری بسیار باشند.

نامزد جدید شخصی است كه به دلیل تفاوت زیاد با فرد قبلی و ویژگی ها و اخلاقیاتش انتخاب شده، نه به دلیل ویژگی های مثبت و ارزنده خودش. به همین دلیل همیشه و در طول زندگی آینده اش باید همین فرد باشد و حق تغییر ندارد

با توجه به تمام دلایل قید شده در بالا افرادی كه قصد ازدواج با یك فرد مطلقه را دارند باید به برخی موارد توجه بسیار زیادی کنند:

1. مشاوره گرفتن از افراد متخصص و خبره و تكیه نكردن بر دانش شخصی خود.

2. توجه بسیار به خلقیات و اعتقادات فرد مقابل در مورد اطرافیان و جامعه به خصوص در مورد جنس مخالف.

3. تحقیق و تفحص از زندگی قبلی فرد مقابل و صحبت رو در رو با نامزد قبلی جهت شناخت خواستگار.

4. بررسی نامزد قبلی خواستگار جهت شناسایی روحیات خواستگار كه براساس آن بتواند به تطبیق یا عدم تطبیق خود با خواستگار پی ببرد.

5. طولانی تر كردن دوران آشنایی جهت شناخت بیشتر روحیات فرد مقابل.

6. تلاش جهت عدم وابستگی روحی و عاطفی به خواستگار در دوران آشنایی به دلیل رسیدن به شناختی كامل و درست از وی.

7. واقع بینی نسبت به مشكلات فرد مقابل و تطابق یا عدم تطابق خود با وی.

8. تصمیم گیری براساس یافته های حقیقی خود و نظر قطعی مشاور و متخصص ازدواج.

اكرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.