تبیان، دستیار زندگی
شما می دانید که اگر یک مملکت در اقتصاد، خصوصا این رشته اقتصاد که نان مردم است؛ در این، احتیاج به خارج پیدا بکند و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش را اداره کند خودش را و باید دیگران او را اداره کنند. این وابستگی اقتصادی آن هم در این رشته، موجب این می شود که
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید ملی از منظر امام خمینی


 "شما می دانید که اگر یک مملکت در اقتصاد، خصوصا این رشته اقتصاد که نان مردم است؛ در این، احتیاج به خارج پیدا بکند و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش را اداره کند خودش را و باید دیگران او را اداره کنند. این وابستگی اقتصادی آن هم در این رشته، موجب این می شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران"

تعبیر زیبای حضرت امام (ره) از کالاهای مصرفی وارداتی به "خانه‌برانداز"

در وصیت نامه امام خمینی (ره) آمده است،" بردولتها و دست اندرکاران است که از متخصصین خود قدردانى کنند و آنان را با کمکهاى مادى و معنوى تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهاى مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیرى نمایند. و به آنچه دارند بسازند(قانع باشند) تا خود همه چیز را بسازند".

امام خمینی

در آستانه سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام روح الله (اعلی الله مقامه الشریف) بر آن شدیم تا اندیشه ها و کلام آسمانی آن پیر حکیم را در باب این شعار پرمغز و غنی مورد بازخوانی گذرا قرار دهیم که خوانندگان عزیز را به مطالعه و انتشار آن توصیه می نماییم.

در این قسمت از وصیت نامه حضرت امام دولتمردان را به حمایت از نیروی کار خود فرا خوانده است و از طرفی نیز به مردم علیرغم سفارش به قناعت اعلام می دارد تا خود هرآنچه که لازم دارند را بسازند.

ایشان در بخشی دیگر از وصیت نامه خود می فرمایند:" با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروى کم ندارد و اگر خودىِ خود را بیابد و یاءس را از خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارید و آنچه انسان هاى شبیه به اینان به آن رسیده اند شما هم خواهید رسید به شرط اتکال به خداوند تعالى و اتکاء به نفس و قطع وابستگى به دیگران و تحمل سختى ها براى رسیدن به زندگى شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب".

"آنها که این صنعت های بزرگ را درست کردند، آنها هم انسان‏های یک سر و دو گوشی هستند که مثل سایر انسان‏هایند؛ منتها قبل از ما بیدار شدند و ما را خواب کردند، قبل از اینکه ما بیدار شویم آنها بیدار شدند و هم خودشان را صرف این کردند که با ایادی خودشان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم ما را غافل کنند، ما را خواب کنند و به ما تزریق کنند به اینکه شما نمی توانید."

اعتماد به نفس و توجه به تولید داخلی

"آنها که این صنعت های بزرگ را درست کردند، آنها هم انسان‏های یک سر و دو گوشی هستند که مثل سایر انسان‏هایند؛ منتها قبل از ما بیدار شدند و ما را خواب کردند، قبل از اینکه ما بیدار شویم آنها بیدار شدند و هم خودشان را صرف این کردند که با ایادی خودشان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم ما را غافل کنند، ما را خواب کنند و به ما تزریق کنند به اینکه شما نمی توانید."

وابستگی اقتصادی:

" شما می دانید که اگر یک مملکت در اقتصاد، خصوصا این رشته اقتصاد که نان مردم است؛ در این، احتیاج به خارج پیدا بکند و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش را اداره کند خودش را و باید دیگران او را اداره کنند. این وابستگی اقتصادی آن هم در این رشته، موجب این می شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران".

برکت محاصره اقتصادی:

"این محاصره ی اقتصادی را که خیلی از آن می ترسند، من یک هدیه می دانم برای کشور خودمان؛ برای اینکه محاصره اقتصادی معنایش این است که مایحتاج ما را به ما نمی دهند.وقتی مایحتاج را به ما ندادند خودمان می رویم دنبالش، مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم".

با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنید و بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروى کم ندارد و اگر خودىِ خود را بیابد و یاءس را از خود دور کند و چشم داشت به غیر خود نداشته باشد، در دراز مدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارید

بازار اسلامی یا آمریکایی؟

اکنون بازارهای کشورهای اسلامی مراکز رقابت کالاهای غرب و شرق شده است، و سیل کالاهای تزئینی مبتذل و اسباب بازی ها و اجناس مصرفی به سوی آنها سرازیر است و همه ملت ها را آن چنان مصرفی بار آورده اند که گمان می کنند بدون این اجناس آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و دیگر کشورها زندگی نمی توان کرد.

امام خمینی

عدم وابستگی به غرب

و وصیت من به ملتھای كشورھای اسلامی است كه انتظار نداشته باشید كه از خارج كسی به شما در رسیدن به ھدف كه آن اسلام و پیاده كردن احكام اسلام است كمك كند؛ خود باید به این امر حیاتی كه آزادی و استقلال را تحقق می بخشد قیام كنید . وعلمای اعلام و خطبای محترم كشورھای اسلامی دولتھا را دعوت كنند كه از وابستگی به قدرتھای بزرگ خارجی خود را رھا كنند و با ملت خود تفاھم كنند؛ در این صورت پیروزی را در آغوش خواھند كشید.

واردات همه چیز

اینجانب نمی گویم ما خود ھمه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریخِ نه چندان دور خصوصاً، و در سده ھای اخیر از ھر پیشرفتی محروم كرده اند و دولتمردان خائن و دودمان پھلوی خصوصاً، و مراكز تبلیغاتی علیه دستاوردھای خودی و نیز خودْ كوچك دیدنھا و یا ناچیز دیدنھا، ما را از ھر فعالیتی برای پیشرفت محروم كرد . وارد كردن كالاھا از ھر قماش و سرگرم كردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازیھای كودكانه و به مسابقه كشاندن خانواده ھا و مصرفی بارآوردن ھر چه بیشتر، كه خود داستانھای غم انگیز دارد، و سرگرم كردن و به تباھی كشاندن جوانھا كه عضو فعال ھستند با فراھم آوردن مراكز فحشا و عشرتكده ھا، و دھھا از این مصائب حساب شده، برای عقب نگھداشتن كشورھاست . من وصیت دلسوزانه و خادمانه می كنم به ملت عزیز كه اكنون كه تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دامھا نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتكار برخاسته و دیدیم كه بسیاری از كارخانه ھا و وسایل پیشرفته مثل ھواپیماھا و دیگر چیزھا كه گمان نمی رفت متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن كارخانه ھا و امثال آن باشند و ھمه دستھا را به سوی غرب یا شرق دراز كرده بودیم كه متخصصین آنان اینھا را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتھای ارزانتر عرضه كرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت كردند كه اگر بخواھیم می توانیم.

فرآوری : طاهره رشیدی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منابع : 1- رهبر خامنه ای / 2- بسیج