تبیان، دستیار زندگی
برنامه ریزان صداوسیما عاجز از درک اهمیت، وزانت و جایگاه برنامه های انتخاباتی، مناظره را به شویی تلویزیونی و در رتبه یک برنامه کودک تقلیل دادند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی صداوسیما فرق مناظره و برنامه کودک را نمی داند؟


برنامه ریزان صداوسیما عاجز از درک اهمیت، وزانت و جایگاه برنامه های انتخاباتی، مناظره را به شویی تلویزیونی و در رتبه یک برنامه کودک تقلیل دادند

به گزارش تبیان به نقل از پایگاه جامع انتخاباتی ایران، گفته اند که عدل، قرار دادن امور است در جایگاه خویش؛ و با این تعریف آنچه که پخش شد ونامش را  مناظره نهاده بودند، کمترین نسبتی با مسمای واقعی خود نداشت و از همین رو اقدام امروز صداوسیما اقدامی ناعادلانه باعنایت به دقیقترین و وسیعترین معنای عدل است...

برنامه کودک

برنامه ریزان صداوسیما عاجز از درک اهمیت، وزانت و جایگاه برنامه های انتخاباتی، مناظره را به شویی تلویزیونی و در رتبه یک برنامه کودک تقلیل دادند؛ به مولفه های زیر دقت کنید:

1-  ذات تنوع خواه برنامه های کودک

کودک چموش است و بازیگوش؛ اگر برنامه شکل یکسان داشته باشدخسته شده و می رود برای همین بایستی برنامه متنوع باشد، سرود، کارتون، اجرای دسته جمعی و.... در حالی که یک مناظره تلویزیونی که قرار است برای تصمیم گیری در موردمهمترین رویداد سیاسی کشور باشد بیش از تنوع به عمق و محتوا نیازمند است. تغییرمدام شیوه پرسش، نظر شما در مورد این عکس و اقداماتی از این قبیل با رویکرد تنوع خواهی یک برنامه کودک سازگار است نه یک مناظره انتخاباتی.

2-  زمان طولانی برنامه های کودک

کودک بیکار است و مزاحم، هم لازم است وقتش پر شود و هم کاریکرد که فرصتی برای یجاد دردسر برای بزرگترها نداشته باشد. از همین رو برنامه های کودک طولانی و پشت سرهم هستند. اصلا برای همین شبکه های خاص کودک ایجاد می شود که پیوسته برنامه کودک پخش می کنند. صداوسیما این رویکرد انفجاری خود در باب تبلیغات برای انتخابات را که بعضا به لحاظ حجم و کمیت، شکل تهوع آوری هم پیدا می کند را به مناظره ها هم انتقال داد.... آیا واقعا مردم هم بیکار و بی مشغله هستند که مناظرهای به مدت چهارساعتِ پیوسته و بی وقفه برایشان تدارک دیده ایم.

کودک توان تحلیلی بالا ندارد لذا باید مطلب را صریح و ساده به او گفت. ذهن کودک نیز توان درک پیچیدگی مسائل را ندارد لذا به دنبال پاسخ ساده بلی یا خیر می گردد. پرسش ن است که آیا مردم ما به دنبال پرسشهای ساده بله و خیربه مشکلات هستند که این گونه پرسشهایی را از نامزدها طرح می کنیم

3-  از کودکان پرسیده نمی شودکه چه برنامه ای دوست دارید؟

باتوجه به خرد اندک و توان ذهنی کم کودکان، بزرگترها به صلاحدید برایشان برنامه تدوین می کنند و از آنها نمی پرسند. اما آیا نامزدهایانتخاباتی نیز کودک هستند که در جریان دقیق شیوه مناظره قرار نداشته و بی اطلاع بودند؟

مناظره ،انتخابات

4-  طبع کودک ساده گراست و پیچیدگی را بر نمی تابد.

کودک توان تحلیلی بالا ندارد لذا باید مطلب را صریح و ساده به او گفت. ذهن کودک نیز توان درک پیچیدگی مسائل را ندارد لذا به دنبال پاسخ ساده بلی یا خیر می گردد. پرسش آن است که آیا مردم ما به دنبال پرسشهای ساده بله و خیربه مشکلات هستند که این گونه پرسشهایی را از نامزدها طرح می کنیم.

5-  کودک  می خواهد سریع به هدف برسد

کودک می خواهد به سرعت به پاسخ دست یابد و از همین رو بایدپرسشها ساده باشد؛ گویی برنامه ریزان، مردم را کودکانی فرض کرده اند و نامزدهای انتخاباتی را معلمان کلاس اول که قرار است جوابی کوتاه و سریع به پرسشهای کودک بدهند و او را به پاسخی که با پیچیدگی های واقعیت کمترین نسبت را دارد دلخوش کنند.

ظریفی در پایان مناظره ها پیامک فرستاد که مرحله بعد نوبت شیرین کاری نامزدهاست....

و براستی چرا باید با چنین  برنامه هایی کاری کنیم که در ذهن مخاطبین شان و جایگاه ریاست جمهوری در کشور مان تا این حد و اندازه خرد و بی مایه تصور شود؟

بخش ارتباطات تبیان

منبع : پایگاه جامع انتخابات ایران