تبیان، دستیار زندگی
در این درس دانش آموزان با نظام های تولید و توزیع آشنا می شوند و می توانند زوایای مختلف آن را تشریح نمایند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نظام تولیدی و توزیع

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان /فصل چهارم/ درس دوم - بخش دوم/اجزای نظام اقتصادی
نظام تولیدی و توزیع

اهداف درس:

در این درس دانش آموزان می آموزند که:

با نظام های تولید و توزیع آشنا می شوند و می توانند زوایای مختلف آن را تشریح نمایند.

می توانند انواع خرده نظام های تولیدی و توزیع را شناسایی نمایند.

مدت:

45 دقیقه

وسایل لازم:

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید.

جهت دانلود برگه کار در منزل کلیک کنید.

طرح درس:

برای انتقال مفاهیم این درس به دانش آموزان یک برگه کار در کلاس طراحی شده است که پیشنهاد می شود دبیر در ابتدا مفاهیم گذشته را مرور، سپس مفاهیم جدید را به دانش آموزان آموزش دهد و پس از انتقال مفاهیم برای تثبیت آن برگه کار در کلاس را با کمک طرح درس تکمیل نماید.

مرور بر مفاهیم

در آغاز درس دبیر می تواند با کمک دانش آموزان -به صورت پرسش کلاسی- مفاهیم گذشته را که برای این درس ضروری است مرور نماید.

این مفاهیم عبارتند از: نظام اقتصادی؛ فعالیت اقتصادی و انواع آن؛ رابطه اقتصادی؛ خرده نظام های اصلی نظام اقتصادی کشور؛

پس از مرور مفاهیم پایه، ابتدا مفهوم نظام تولیدی و سپس نظام توزیع تشریح می شود.

نظام تولیدی

نظام تولیدی به مجموعه ای از نقش ها و خرده نظام هایی می گویند که حول تولید کالا و خدمات شکل می گیرد.

نظام تولیدی به سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می شود.

نظام توزیع

نظام توزیع حول مبادله کالا و خدمات به وجود می آید.

نظام توزیع از یک سو بخش های تولیدی را به یکدیگر مرتبط می سازد و از سوی دیگر واسطه ایی میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.

تبیین مفاهیم

پس از تعریف مفاهیم برای دانش آموزان، برگه های کار در کلاس بین آن ها تقسیم شود؛ هدف این برگه تبیین زوایای مختلف نظام تولیدی و توزیع می باشد. در این برگه یک زنجیره اقتصادی تعریف شده است و در آن خرده نظام های متنوعی در نظر گرفته شده است که می توان با تشریح این زنجیره مفاهیم را در ذهن دانش آموزان تثبیت نمود. لازم به توضیح است که برای افزایش اثر بخشی فعالیت بهتر است مفاهیم اصلی روی تخته نوشته شود.

پس از تقسیم برگه ها سؤالات زیر را برای دانش آموزان مطرح نموده و اهداف مورد نظر خود را بدست آورید.

نظام تولیدی و توزیع1.       در زنجیره معرفی شده چه خرده نظام های اقتصادی مشاهده می کنید؟

2.       کدام خرده نظام های موجود را می توان جزء نظام تولیدی دانست؟چرا؟

3.       از خرده نظام های تولید کدام در بخش صنعت، کدام کشاورزی و کدام خدمات می باشد؟

4.       کدام خرده نظام های موجود را می توان جزء نظام توزیع دانست؟چرا؟

5.       از بین خرده نظام های توزیع موجود، کدام خرده نظام های تولیدی را به هم مرتبط می سازد؟

6.       از بین خرده نظام های توزیع موجود، کدام واسطه بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان می باشد؟

7.       در کلاس بحث کنید:

خرده نظام رستوران جزء خرده نظام های  تولیدی است یا توزیع؟ تشریح نمایید.

تمرین

برگه کار در منزل را به عنوان تمرین به دانش آموزان ارائه نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا