تبیان، دستیار زندگی
در این درس دانش آموزان می آموزند که نظام اقتصادی دارای صدها و هزاران خرده نظام است. و خرده نظام اقتصادی دارای سطوح مختلف است و زمانی که از نظام اقتصادی صحبت می شود باید سطح آن مشخص شود. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اجزای نظام اقتصادی

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل چهارم/ درس دوم- بخش اول/ اجزای نظام اقتصادی

اهداف درس:

در این درس دانش آموزان می آموزند که:

نظام اقتصادی دارای صدها و هزاران خرده نظام است.

خرده نظام اقتصادی دارای سطوح مختلف است و زمانی که از نظام اقتصادی صحبت می شود باید سطح آن مشخص شود.

نظام اقتصادی کشور دارای سه خرده نظامِ تولید، توزیع و نظام پولی و بانکی است.

مدت:

45 دقیقه

وسایل لازم :

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید.

جهت دانلود برگه کار در منزل کلیک کنید.

طرح درس:

خرده نظام اقتصادی شامل صدها و هزاران خرده نظام کوچکتر است و با توجه به شرایط موجود، مرزهای نظام اقتصادی در حال از بین رفتن است. با این توصیفات زمانی که درباره خرده نظام اقتصادی صحبت می نماییم باید به روابط این خرده نظام با خرده نظام های اقتصادی بیرون از خودش و نیز سطح این خرده نظام توجه داشته باشیم.

در این درس در سطح نظام اقتصادی کشور بحث می کنیم و این نظام اقتصادی شامل سه خرده نظام تولیدی، توزیع، پولی و بانکی که هر یک از این خرده نظام ها صدها و هزاران خرده نظام دارند.

نظام اقتصادی متشکل از بسیاری خرده نظام

برای تفهیم و نزدیکی موضوع خرده نظام های اقتصادی بهتر است از دانش آموزان بخواهیم تا با ارائه نمونه هایی از خود به درک این موضوع برسند. دبیر با راهنمایی های خود باید ذهن دانش آموزان را در حوزه های مختلف فعال سازد تا آن ها بتوانند در هر حوزه به ارائه مثال بپردازند. (کشاورزی: دامپروری، زراعت، باغداری و ... ؛ خدمات: خدمات آموزشی، درمانی، امنیتی و ... ؛ توزیع: بازار، بنادر و ... ؛ پولی و بانکی: .... ؛ صنعتی: ....؛ گردشگری: .... ؛ و ... که هر کدام از این خرده نظام ها خود شامل چندین خرده نظام دیگر است.)

اجزای نظام اقتصادی

پس از شنیده شدن نمونه هایی از مثال های دانش آموزان در کلاس، دبیر تعدادی از پاسخ ها را برای موضوع کار کلاسی بر روی تخته ثبت می نماید. دبیر باید در انتخاب این موضوعات دقت نماید که خرده نظام های انتخابی به تناسب از هر سه خرده نظامِ تولیدی، توزیع و پولی و بانکی باشد.

پس از جمع بندی پاسخ های دانش آموزان مسئله تکثّر خرد نظام های اقتصادی برای آن ها قابل تبیین و فهم خواهد بود.

مرزهای نظام اقتصادی در حال از بین رفتن است

برای تفهیم از بین رفتن مرزهای نظام اقتصادی می توان از روش های متنوعی بهره جست. یکی از این روش ها جستجو در تولیدات است. برای این منظور از دانش آموزان بخواهید نام های تجاری موجود برای یک کالای خاص که در بازار کشور یا شهر به فروش می رود را لیست نمایند (مثلاً خودرو یا لوازم خانگی یا ... )

سپس از آن ها بخواهید با کمک یکدیگر کشوری که مبداء تولید یا صاحب امتیاز آن نشان تجاری است را مشخص نمایند. با انجام این فعالیت دانش آموزان به طور ملموس تر با بحث رقابت اقتصادی و حذف مرزهای اقتصادی آشنا خواهند شد.

نتیجه ای که از این قسمت باید گرفته شود تعریف سطوح مختلف برای خرده نظام می باشد.

نظام اقتصادی کشور

اگر سطح نظام اقتصادی کشور را در نظر بگیریم می توان آن را به سه خرده نظام تقسیم نمود.

تولیدی، توزیع و پولی و بانکی

پس از تبیین و تقسیم بندی نظام اقتصادی کشور، دانش آموزان را گروه بندی نمایید و به هر یک از آن ها از خرده نظام های گزینش شده در مراحل قبل (مثلاً گاوداری؛ شعبه یک بانک؛ یک فروشگاه زنجیره ای و ... )موضوعی را اختصاص دهید و بخواهید تا برگه کار در کلاس را انجام دهند.

هدف از انجام این برگه آشنایی بیشتر دانش آموزان با خرده نظام های اقتصادی می باشد.

تمرین

برگه کار در منزل را به عنوان تمرین به دانش آموزان ارائه نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا