تبیان، دستیار زندگی
در این ایام ملت ایران به منظور اعمال حاکمیت ملی خود، برای انتخاب رئیس جمهور جدید آماده می‌شوند؛ اما برای بسیاری از رأی دهندگان ـ صرف‌نظر از اینکه چه کسی انتخاب می‌شود ـ این پرسش مطرح است که چه معیارهایی برای برگزاری یک انتخابات خوب وجود دارد؟ در این ویژه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 توصیه‌های قرآن برای خلق حماسه سیاسی 
 با چه معیاری انتخاب کنیم؟ 
 معیارهای قرآنی برای انتخاب رییس قوه مجریه 
 استکبارستیزی در 4 سکانس 
 زندگی کاخ نشینی دور از شأن کارگزار نظام اسلامی 
 توصیه های انتخاباتی قرآن کریم 
 در مدیریت خیانت نکنیم 
 بصیرت سیاسی فرد منتخب 
 پیشنهاد قرآنی برای کارآمدی بیشتر نظام 
 عدالت محوری در انتخاب و گزینش 
 گزینش مدیر لایق به روایت قرآن 
 چگونه فرد صادق را انتخاب کنیم؟ 
 شجاعت هر مرد به قدر غیرت اوست

به حفظ نظام اهتمام داشته باشد

چه کسی لایق مدیریت جامعه اسلامی است؟

 ویژه‌نامه‌های پیشین
 آیاتی که در قرآن کریم نسخ شده‌اند!! 
 چرا اعمال خوب توقیف می شوند؟! 
 دست پنهان یهود در تفاسیر اسلامی 
 خوردنی‌ها و پوشیدنی‌ها در قرآن