تبیان، دستیار زندگی
یكی مسئله: اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضاى آن روزه را بگیرد، ولى اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقدارى از سر بیرون باشد روزه او باطل نمى‌شود. ادب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ادب عمومی؛ انجام هر كار نیكی


مسئله:

اگر روزه‌دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقى بدن او از آب بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضاى آن روزه را بگیرد، ولى اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقدارى از سر بیرون باشد روزه او باطل نمى‌شود.


ادب عمومی (انجام هر كار نیكی):

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: كسی كه در ماه رمضان یكی از كارهای نیك را انجام دهد همچون كسی است كه هفتاد واجب از واجبات خدا را انجام داده است و هر كس در این ماه واجبی از واجبات خدا را انجام دهد، همچون كسی است كه هفتاد واجب از واجبات خدای متعال را در ماه‌های دیگر انجام داده است.(1)


پی‌نوشت:

1- المقنعه، ص341.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.