تبیان، دستیار زندگی
پله ها را با تامل پشت سر می گذارم و در خاطر دارم كه به قول سهراب سپهری نرم و آهسته گام بردارم تا مبادا ترك بردارد چینی نازك تنهایی هنرمندی كه قرار است با او گفت و گو كنیم. در گالری استاد حجت الله شكیبا را می زنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دنیــای وارونه رنگ‌ها بر بوم تــاریخ

گفت وگو با حجت الله شكیبا پیشكسوت نقاشی


پله ها را با تامل پشت سر می گذارم و در خاطر دارم كه به قول سهراب سپهری نرم و آهسته گام بردارم تا مبادا ترك بردارد چینی نازك تنهایی هنرمندی كه قرار است با او گفت و گو كنیم. در گالری استاد حجت الله شكیبا را می زنیم.


دنیــای وارونه رنگ‌ها بر بوم تــاریخ

ناگفته نماند كه استاد شكیبا به استاد نادیده اش (كمال الملك) ادای دین نیز كرد آنگاه كه همراه با عشق زنده یاد علی حاتمی تابلوهای استاد كمال الملك از جمله تالار آیینه فیلم كمال الملك را به زیبایی هرچه تمام تر همچون استادش نقش كرد تا جایشان خالی نباشد.

برای ورود به دنیای رنگ و بوم آثار شما مخصوصاً رنگ های گرمی كه در تابلوهای شما نمایان است و هر بیننده ای را مسحور می كند. شاید در ابتدا پرداختن به نقش زن در آثارتان خالی از لطف نباشد. 

**بیشتر مواقع این سوال را از من می پرسند و من نیز به شوخی می گویم آیا اگر فقط مردان بودند نمی گفتید چرا فقط مردان در تابلوهایتان حضور دارند. هرهنرمندی برای آثارش ایده ای دارد و باتوجه به علقه های شخصی اش دست به قلم مو می برد یا زنان و مردان را در آثارش نقش می كند. به نظرم و همان طور كه در آثارم نمود دارد سعی كرده ام تا زنان را بیشتر به تصویر بكشم چون اعتقاد دارم كه تاكنون سهم زنان آن طور كه باید و شاید ادا نشده است. زنده یاد استاد صنعتی كه افتخار شاگردی وی را داشتم می گفت: مرده شوی نقاشی را ببرند كه مرده شوی خانه را می كشد. من زیاد با این روی زندگی كه خون،كشتن و مردن را نشان دهد آشنا نیستم. هر انسانی به گونه ای به جامعه نگاه می كند و رسالت من نیز این است كه اگر در جامعه غم و دردی هست شادی و زیبایی ها را مشق كنم و انرژی به جامعه تزریق كنم. مولانا هم از آنجا كه اخیراً روی آثارش كار می كنم همین نگاه را داشته است و برداشتم از اشعار مولانا این است كه او نیز در جست و جوی شادی، حركت و نشاط بوده است.

در كارهایتان از هخامنشیان گرفته تا شاهنامه گویا تصاویر شخصیت ها به گونه ای ترسیم شده است كه این تصور را در بیننده القا می كند كه قصد داشتید پل ارتباطی بین نسل جدید و تاریخ ایران زمین برقرار كند این طور نیست؟ 

**بله همین طور است. این تبی است كه در من به وجود آمده و من انگشت گذاشتم روی اجرای این تفكراتم، البته ناگفته نماند كه این كارها برای هنرجویان تازه كار مشكل است از این رو هنرجویان برای آغاز به كار علاوه بر مطالعه می توانند از آثار موجود كپی بردارند. كما این كه من نیز برای نقش كردن آثار دوره هخامنشی مدتی در موزه ایران و باستان به نسخه برداری از مجسمه ها و ظروف پرداختم و ترفندهایی كه از استادم مقیمی تبریزی در دوره هنرستان آموختم نیز در زمینه نگارگری بسیار به یاری ام آمد.

در تاریخ سهم زنان نادیده گرفته شده است و حتی در دوره هخامنشی بسیار از حضور زنان شعار داده شده اما كاری صورت نگرفت، من ردپاها را پیدا و آن را تشدید كردم

افزون براین موارد علاقه به تاریخ كه برایم بسیار شیرین است و آن را لمس می كنم نیز از مواردی بود كه مرا به سوی نقش كردن تاریخ سوق داد. 

**در تاریخ سهم زنان نادیده گرفته شده است و حتی در دوره هخامنشی بسیار از حضور زنان شعار داده شده اما كاری صورت نگرفت، من ردپاها را پیدا و آن را تشدید كردم. برای مثال درباره آرتمیس (زن جنگجو در سپاه خشایارشا) درتاریخ بسیار نام برده شده اما تابلویی از این زن تاكنون كشیده نشده است و جالب است بدانید طبق آماری كه اعلام شده این زن در یك دوره زمانی مهمترین زن جهان شناخته شده است جایی كه نام زنانی همچون دایانا،ژاندارك وكلوپاترا به چشم می خورد این زن نام نخست را به خود اختصاص داده است. اما در منظر ایرانیان شناخته شده نیست و تنها تصویری گنگ از این زن در تاریخ آمده است.

در كتاب (به كوروش)كه در قطع بزرگ به چاپ رسیده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان كتاب نفیس از آن تقدیر كرده است تصویر 17زن ایرانی را در آن كشیده وآنان را معرفی كردم و درحال حاضر با تصویر نگاری از این زنان در این كتاب به نوعی یك سند تهیه شده است.

چهره شخصیت هایی كه به تصویركشیده اید از كجا الهام گرفته شده است؟ 

**ذهنیت خودم بوده است زیرا سندی از آن زمان برجا نمانده البته من تلاش كردم چهره زیبایی از آنان تصویر كنم.

در آثار شما بیشتر از رنگ های گرم استفاده شده در صورتی كه در حال حاضر در نقاشی های مدرن رنگ های سرد جایگاه ویژه ای دارند. برایمان كمی در این باره و رنگ هایی كه در آثارتان نمود بیشتری دارد، بگویید؟ 

**به رنگ قهوه ای كه در واقع رنگ خاك سرزمینمان است،احساس خاصی دارم؛ البته به صورت ناخود آگاه رنگ آبی نیز دركارهای جدیدم بیشتر وارد تابلوها شده است.پیكاسو نیز دوره ای با نقاشی آبی رنگ دارد به منظور نشان دادن ناراحتی هایش ولی من این موضوع را به ناراحتی خصوصی خودم ارتباط نمی دهم، شاید پرواز بعد از گذراندن سنی به سراغ من آمده و می”ٹخواهم زمین و آسمان را به هم پیوند دهم و اكنون احساس می كنم از داستان رئال روزمره رد شده ام و به مولانا رسیدم، این موضوع با نقشه و برنامه از پیش تعیین شده نبوده بلكه مسیری بوده كه مرا با خود همراه و ناگزیر دست به دامن رنگ آبی كرده است. من در بسیاری از آثارم ضمن كار آنچه دلخواهم بوده را یافتم.

بخش هنری تبیان


منبع:روزنامه ایران