تبیان، دستیار زندگی
راساس ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. لذا یکی از انواع تصرفات مادی در ملک اختصاصی تغییر وضع و شکل آن است. اما یکی از موارد استثنایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هزینه‌های مشترك بازسازی آپارتمان


براساس ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
بازسازی اپارتمان

لذا یکی از انواع تصرفات مادی در ملک اختصاصی تغییر وضع و شکل آن است. اما یکی از موارد استثنایی که ذکر شده است، ماده 9 از قانون تملک آپارتمان‌ها ست که بر مبنای آن هر چند هر یک از مالکان می‌توانند با رعایت مقررات قانون مزبور و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌دانند، انجام دهند، اما هیچ یک از مالکان حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکان، تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند.

بعضی از مالکان تصمیم بر نوسازی این ساختمان‌ها دارند اما عده‌ای دیگر از کسانی که در این آپارتمان سهمی دارند به دلایل مختلف موافق نوسازی آن نیستند. این اختلافات وقتی گسترده‌تر می‌شود که آپارتمان به لحاظ قدمت بالا و عمر زیاد دیگر قابلیت سکونت ندارد و چه بسا ساکنان آن هر روزه با خطرات و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند. برای حل چنین مشکلی قانون تملک آپارتمان‌ها راه حلی را تعیین کرده است. در مرحله اول باید سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه ساختمان‌ سازی، قدیمی بودن ساختمان را تایید کنند. آنها باید اعلام کنند که زندگی در چنین ساختمانی برای ساکنان آن خطرناک بوده و عمر مفید ساختمان به پایان رسیده است یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده است.

اگر بیشتر مالکان ساختمان با تجدید بنا و نوسازی آپارتمان موافق باشند می‌توانند با ارائه نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به دادگاه و اخذ حکم مبنی بر جواز تخریب بنای فعلی و ساخت بنای جدید، به این عمل اقدام کنند. پس از صدور حکم دادگاه، اکثریتی که مایل به نوسازی ساختمان بودند باید با هزینه‌ خود اقدام به تهیه مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکانی بکنند که از همکاری خودداری کرده‌اند.

لذا یکی از انواع تصرفات مادی در ملک اختصاصی تغییر وضع و شکل آن است. اما یکی از موارد استثنایی که ذکر شده است، ماده 9 از قانون تملک آپارتمان‌ها ست که بر مبنای آن هر چند هر یک از مالکان می‌توانند با رعایت مقررات قانون مزبور و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌دانند، انجام دهند، اما هیچ یک از مالکان حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکان، تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند

پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه هزینه‌هایی که برای مسکن استیجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحدی که به ایشان می‌رسد استیفا می کنند. تمام اقدامات ذکر شده اعم از انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری، مراجعه به دادگاه و تأمین مسکن استیجاری مناسب را مدیر یا مدیران ساختمان می‌توانند به نمایندگی از طرف مالکان انجام دهند. در صورتی که در انتخاب کارشناسان بین اعضا و مالکان آپارتمان توافق حاصل نشود، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیران اقدام به انتخاب کارشناسان مزبور می‌کند. چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری، اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، بنا به درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با تشخیص تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

بخش حقوق تبیان

منبع : روزنامه قانون