تبیان، دستیار زندگی
نیاز به یادگیری الكترونیكی و آموزش سریع سبب شده تا وجود آموزش الکترونیکی در زمینه های مختلف تجارت، صنعت و ... تبدیل به یك ضرورت شود. این نوع آموزش باعث شده تا فرصت های آموزشی فراوانی برای افراد به وجود بیاید و موانع آموزشی تا حدودی از بین بروند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلیاتی در یادگیری الکترونیکی(1)

از مهم ترین کاربردهای فناوری اطلاعات، آموزش و یادگیری الکترونیکی است. این یادگیری که براساس رایانه و شبکه کار می کند. جدا از سن و نسل نیاز به آن و آموزش سریع سبب شده تا وجود آموزش الکترونیکی در زمینه های مختلف تجارت، صنعت و ... تبدیل به یك ضرورت شود.

کلیاتی در یادگیری الکترونیکی(1)

این نوع آموزش باعث شده تا فرصت های آموزشی فراوانی برای افراد به وجود بیاید و موانع آموزشی تا حدودی از بین بروند.

به عنوان مثال توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های مناسب برای همه اقشار جامعه از جمله:

زنان و دخترانی كه موانع فرهنگی اجازه حضور آنان را در محیط های آموزشی رسمی نمی دهد.

استفاده بهینه ناتوانان جسمی – حركتی

زندانیان

پناهندگان

بیماران

بیكاران

محرومین از آموزش

و هم چنین كسانی كه به دلیل سكونت در مناطق محروم و دوردست و یا كشورهایی كه به دلیل ظرفیت محدود دانشگاه ها امكان ادامه تحصیل خصوصاً در مقاطع دانشگاهی برایشان مقدور نبوده، می توانند از این طریق به ادامه تحصیل بپردازند.

دلیل اصلی دیگر با ارزش بودن این نوع آموزش، ارتباطی است كه معلم و دانش آموزان می توانند با یكدیگر در بیرون از كلاس یا هر مكان دیگری داشته باشند.

حمایت كنندگان یادگیری الكترونیكی

حمایت كنندگان یادگیری الكترونیكی و آموزش مجازی كسانی هستند كه رسانه و اینترنت را وسیله اصلی آموزش مجازی می دانند چرا كه معتقدند استفاده از اینترنت در آموزش، تمام روش های آموزش و تدریس و یادگیری را تغییر خواهد داد.

كانون اصلی یادگیری الكترونیكی تعامل بین افراد (معلم راهنما، شاگردان درون كلاس و برون كلاس) و تكنولوژی آموزشی با تأكید بر اینترنت، ایمیل، ویدئوكنفرانس و... است.

حمایت كنندگان یادگیری الكترونیكی و آموزش مجازی كسانی هستند كه رسانه و اینترنت را وسیله اصلی آموزش مجازی می دانند چرا كه معتقدند استفاده از اینترنت در آموزش، تمام روش های آموزش و تدریس و یادگیری را تغییر خواهد داد.

به همین خاطر برای تغییر نظام آموزشی سنتی و ایجاد تحول در این سیستم آموزشی توصیه می شود از آموزش مجازی چه به صورت كامل و یا مكمل تدریس چهره به چهره در كلاس درسی استفاده شود تا محدودیت های شیوه تدریس قدیمی كاهش یابد.

از طرف دیگر برای نشان دادن اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست استفاده از این نوع  آموزش ها از كودكی در بین افراد رواج داده شود كه توانایی افراد در استفاده از یادگیری الكترونیكی و آموزش های مجازی  افزایش یابد.

چندرسانه ای در آموزش الکترونیکی(1)

کلیات در مورد یادگیری الكترونیكی

یادگیری الكترونیكی به وسیله اینترنت صورت می گیرد. با جدیدترین اطلاعات همراه است. مجموعه ای از روش های آموزشی را در برمی گیرد (آموزش های مجازی، همكاری دیجیتالی، شبیه سازی و...) یادگیرنده محور است و به ویژگی فردی توجه دارد. اینترنت محور نیست، شامل همه موارد آموزشی می شود.

این دلیلی است كه قابلیت انجام دادن فرایندهای اداری و مدیریتی از قبیل: ثبت نام، پرداخت شهریه، نظارت بر روند اجرای فعالیت های یادگیرنده، تدریس و اجرای ارزشیابی از راه دور و ... را فراهم می كند.

کلیاتی در یادگیری الکترونیکی(1)

به طور كلی، یادگیری الكترونیكی به آن نوع یادگیری گفته می شود كه در محیط شبكه به وقوع می پیوندد و در آن مجموعه ای از فناوری چندرسانه ای، فرارسانه ای و ارتباطات از راه دور به كار برده می شود.

به طور كلی، یادگیری الكترونیكی به آن نوع یادگیری گفته می شود كه در محیط شبكه به وقوع می پیوندد و در آن مجموعه ای از فناوری چندرسانه ای، فرارسانه ای و ارتباطات از راه دور به كار برده می شود.

این نوع یادگیری كه به استفاده از تكنولوژی آموزشی اشاره دارد، تأكید می كند كه یاددهندگان از رسانه های آموزشی اعم از رایانه های عمومی، شخصی، سی دی ها، دیسكت ها، سایت های اینترنت، ایمیل و حتی نانوفناوری در فرایند یاددهی استفاده كنند تا یادگیری را آسان كرده تا سطح علمی فراگیران افزایش یابد.

ادامه دارد...

تهیه: سید خاموشی

بخش آموزش مجازی تبیان