تبیان، دستیار زندگی
زمان با واحدهایی از سال و ماه گرفته تا روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و حتی میلیونیوم ثانیه سنجیده می شود. مثلا یک ساعت شنی می تواند دقایق را اندازه بگیرد اما برای اندازه گیری فاصله های زمانی ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت ساعت پاندول دار!

زمان با واحدهایی از سال و ماه گرفته تا روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و حتی میلیونیوم ثانیه سنجیده می شود. مثلا یک ساعت شنی می تواند دقایق را اندازه بگیرد اما برای اندازه گیری فاصله های زمانی کوچک مناسب نیست. یک راه حل استفاده از ساعت پاندول دار می باشد. این ساعت با کمک نوسان های منظم جسمی به نام پاندول کار می کند که به انتهای ریسمان یا سیم بلندی وصل است.

ساخت ساعت پاندول دار!

وسایل لازم جهت ساخت چنین ساعتی عیارتند از:

  • جعبه مقوایی
  • میله چوبی گرد
  • گل کوزه گری یا خمیر بازی
  • چسب نواری
  • میخ سر پهن کوچک یا پونز
  • نی نوشابه
  • آبرنگ یا گواش

از بزرگتر خود بخواهید در وسط یکی از دیواره های جعبه مقوایی، مانند شکل سوراخی ایجاد کند. شکل صفحه ساعت را روی مقوایی بکشید که پهنای آن به اندازه جعبه باشد و آن را برش بزنید.

ساخت ساعت پاندول دار!

صفحه ساعت را با چسب به دیواره جعبه بچسبانید و  از بزرگتر خود بخواهید که یک میله چوبی کوچک را مانند شکل در پایین صفحه ساعت فرو کند و بقیه آن را به جعبه بچسباند.

ساخت ساعت پاندول دار!

ساعت خود را زنگ و تزئین کنید. روی صفحه ساعت را درجه بندی کنید تا بتوانید تاب خوردن پاندول را با آن بسنجید.

ساخت ساعت پاندول دار!

برای ساخت پاندول یک دایره از مقوا ببرید و با گل یا خمیر به انتهای میله چوبی باریک و بلندی وصل کنید.

ساخت ساعت پاندول دار!

به دو سر یک میله چوبی کوتاه دو دایره ی مقوایی وصل کنید و آن را  به سر دیگر میله چوبی بلند متصل نمایید.

یک مثلث کوچک از مقوا ببرید و آن را به انتهای نی نوشابه بچسبانید و یک عقربه درست کنید. از بزرگتر خود بخواهید عقربه را به بالای پاندول وصل کند.

اکنون پاندول را به کمک پونز به میله چوبی که در پایین صفحه ساعت فرو کرده اید، بچسبانید. ساعت را روی لبه میز بگذارید، به طوری که پاندول آویزان باشد و به راحتی تاب بخورد.

پاندول را حرکت دهید. خواهید دید که زمان هر رفت و برگشت آن ثابت است و به اندازه حرکت آن بستگی ندارد.

طرز عمل:

زمان لازم برای هر رفت یا برگشت پاندول به طول ریسمان یا در این کاردستی، به طول میله چوبی بستگی دارد. وقتی پاندول تاب می خورد، اصطکاک هوا و اصطکاک پونز با تکه چوب رفته رفته از سرعت آن می کاهد و مسافت هر نوسان را کم می کند. بنابراین زمان هر رفت و برگشت پاندول یکسان است و به مسافتی که پاندول طی می کند، بستگی ندارد.

ساخت ساعت پاندول دار!

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: سارا قیصری

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

ساخت گوش مصنوعی

چگونه خورشید را مطالعه کنیم؟

بررسی رابطه خورشید، زمین و ماه