تبیان، دستیار زندگی
ستاره شناسان گازهای بسیار بسیار داغ خورشیدی را پلاسما و جو خارجی آن را تاج یا هاله می نامند. یکی از پیامد های انفجار پلاسما و فوران آن در سطح خارجی، به وجود آمدن توفان های خورشیدی است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه خورشید را مطالعه کنیم؟

چگونه خورشید را مطالعه کنیم؟

ستاره شناسان گازهای بسیار بسیار داغ خورشیدی را پلاسما و جو خارجی آن را تاج یا هاله می نامند. یکی از پیامد های انفجار پلاسما و فوران آن در سطح خارجی، به وجود آمدن توفان های خورشیدی است.

ما در روی زمین از این توفان ها در امانیم اما این توفان ها این توانایی را دارند که ماهواره ها را از بین ببرند. بنابراین باید بسیار دقت کنیم که هرگز به صورت مستقیم به خورشید نگاه نکنیم.

اما شما می توانید به روش های غیر مستقیم این کار را انجام دهید. در این جا دو روش را برای انجام این کار به شما می آموزیم.

روش اول وسایل زیر را نیاز دارید:

  • دوربین دو چشمی
  • چند کتاب قطور
  • آینه
  • یک عدد پنجره آفتاب گیر و دیوار روبروی آن!

کتاب ها را به صورت ستونی پشت پنجره بچینید. دوربین دوچشمی را طوری روی آن ها قرار دهید که رو به پنجره بوده و نور خورشید در آن بیفتد. آینه را پشت دوربین طوری قرار دهید که نور خورشید از دوربین به سطح آینه بخورد و بازتاب پیدا کرده و روی دیوار مقابل بیفتد.

به این ترتیب تصویر خورشید روی دیوار به صورت تصویری ناواضح می افتد. برای بهبود تصویر، آینه و دوربین را آن قدر جابه جا کنید تا بهترین تصویر ممکن را به دست آورید. توجه کنید که هرگز در این حالت به درون دوربین به طور مستقیم نگاه نکنید.

روش دیگری که برای مطالعه خورشید به صورت غیر مستقیم به کار میرود به وسایل زیر نیاز دارد:

  • دو تکه مقواتی نسبتا ضخیم
  • مداد نوک تیز

با استفاده از مداد سوراخ کوچکی را در میان یکی از مقواها ایجاد نمایید. به بیرون از خانه رفته و پشت به آفتاب بایستید. مقوای سوراخ شده را رو به تابش نور آفتاب گرفته و مقوای دیگر را در فاصله 20 سانتی متری مقوای اول، زیر آن نگه دارید. به آن چه روی مقوای زیرین ظاهر می شود دقت کنید. بله! تصویر خورشید روی مقوی دوم دیده می شود.

مقوا ها را کمی جلو و عقب کرده. چه مشاهده می کنید؟ این روش جهت مطالعه لکه های خورشیدی، خورشید گرفتگی و بعضا مشاهده زبانه های خورشیدی می تواند موثر باشد.

توجه کنید که در هر دوی این روش ها هدف این است که خورشید به صورت غیر مستقیم مشاهده شود. بنابراین هرگز مستقیم به خورشید نگاه نکنید!

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: سارا قیصری

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

بررسی رابطه خورشید، زمین و ماه

جاذبه

انرژی خورشیدی