تبیان، دستیار زندگی
بدون خورشید زندگی روی سیاره زمین امکان ندارد. خورشید منبع روشنایی، گرما و انرژی است. این ستاره به مراتب از همه ستاره های منظومه شمسی بزرگ تر است. به عنوان مثال در مقایسه با زمین، قطر آن ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی رابطه خورشید، ماه و زمین

بدون خورشید زندگی روی سیاره زمین امکان ندارد. خورشید منبع روشنایی، گرما و انرژی است. این ستاره به مراتب از همه ستاره های منظومه شمسی بزرگ تر است. به عنوان مثال در مقایسه با زمین، قطر آن 100 برابر بزرگتر، وزن آن 330 هزار برابر بیشتر و حجم آن یک میلیون برابر است!

حال می خواهیم با ساخت یک کاردستی این نسبت ها و نحوه چرخیدن زمین به دور خورشید و نیز ماه به دور زمین را بهتر درک کنیم.

مواد و ابزار لازم:

  • یک عدد بادکنک بزرگ
  • خمیر
  • چسب
  • سیم
  • بطری نوشابه
  • نی
  • مفتول

در وسط یک قطعه مفتول بلند، یک خمیدگی U شکل ایجاد کنید و این قسمت را درون شیشه نوشابه ای قرار دهید به گونه ای که دو سر مفتول در بیرون از بطری به صورت افقی قرار گیرند.

سپس بادکنک را تا حد ممکن باد کنید و آن را به یک سر سیم وصل کنید. بادکنک در مجموعه شما نقش خورشید را خواهد داشت، پس بهتر است رنگ آن زرد باشد و یا با مقوا روی آن طرح خورشید را درست کنید.  بعد از این کار به کمک خمیر دو توپ بسازید. یکی از این توپ ها نقش زمین را بازی می کند و به اندازه یک توپ پینگ پنگ است. رنگ آن را آبی انتخاب کنید. همچنین می توانید جهت زیبا تر شدن لکه های سبز رنگ خشک را نیز روی آن بچسبانید. توپ دیگر (در نقش ماه) به اندازه یک تیله ی معمولی باشد. در مرحله بعد نی را از وسط توپ بزرگ تر بگذرانید. کمی از طول طرف آزاد مفتول را درون نی قرار دهید تا مفتول و نی به هم متصل شوند. نی را کمی خم کرده تا با امتداد مفتول زاویه ی 45 درجه بسازد.

حال مفتول دیگری برداشته و آن را به سر آزاد نی وصل کنید. طرف دیگر این مفتول را از درون توپ کوچک تر بگذرانید و آن را تا حدی خم کنید که فاصله توپ ها از یکدیگر 3 سانتی متر باشد. ایم به طور نسبی نمایشگر فاصله ماه و زمین مدل شما می باشد.

ضربه آرامی به بطری وارد کنید تا حرکت دایره ای شکل خود را آغاز کند. در همین حال، ضربه بسیار آرامی به توپ کوچکتر وارد کرده تا این جسم نیز به صورت دایره ای شکل به دور خود بچرخد.

یه این ترتیب شما مجموعه خورشید، زمین و ماه و نحوه حرکت آن ها به دور یکدیگر را مدل سازی کردید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه:سارا قیصری

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

گشتاورها

در لیوان رنگین کمان بسازیم.

اثر دما بر سرعت صوت