تبیان، دستیار زندگی
پیشنهاد دولت که درچندین سناریو مطرح شده بود حکایت از لزوم افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی تا حدود 60 درصد قیمت تمام شده آب بود که در صورت اجرا متوسط قیمت آب شرب از 250 تومان به حدود 600 تومان می‌رسد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشنهاد رشد بیش از 2 برابری قیمت آب!


پیشنهاد دولت که درچندین سناریو مطرح شده بود حکایت از لزوم افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی تا حدود 60 درصد قیمت تمام شده آب بود که در صورت اجرا متوسط قیمت آب شرب از 250 تومان به حدود 600 تومان می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: برای افزایش تعرفه آب می‌خواستیم مرحله دوم هدفمندی را اجرا کنیم که متوقف شده است.

آب-قبض

مهدی ثمره هاشمی در مورد پیگیری راه‌کار دیگری غیر از اجرای گام دوم هدفمندی برای افزایش تعرفه آب توسط دولت گفت: فعلا بحثی برای پیگیری راه‌کار دیگر مطرح نشده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما درمورد تعرفه جدید آب در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها که در سه سناریو مطرح شد این بود که حداقل 50 تا 60 درصد قیمت تمام شده را بتوانیم از مشترکین بگیریم که با توقف اجرای هدفمندی عملیاتی نشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور درمورد قیمت تمام‌شده آب شرب نیز اظهار کرد: قیمت تمام شده آب با احتساب سرمایه‌گذاری‌های بالادستی بین 900 تا هزار تومان است.

تصویب رقم 10 تومان در مقابل پیشنهاد 30 تومانی

ثمره هاشمی همچنین درمورد دریافت مبلغی از تعرفه آب مصرفی برای توسعه آبرسانی روستاها گفت: پیشنهاد داده بودیم که به ازای هر متر مکعب مصرف آب 30 تومان برای توسعه آبرسانی روستایی گرفته شود اما مجلس رقم 10 تومان را تصویب کرد.

پیشنهاد ما درمورد تعرفه جدید آب در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها که در سه سناریو مطرح شد این بود که حداقل 50 تا 60 درصد قیمت تمام شده را بتوانیم از مشترکین بگیریم که با توقف اجرای هدفمندی عملیاتی نشد

وی ادامه داد: فعلا فقط تصویب شده که به ازای هر متر مکعب مصرف آب10 تومان برای توسعه آبرسانی روستایی دریافت شود.

قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت آب شرب به طور متوسط 1125 ریال بود و پس از اجرای گام اول هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت آب شرب به طور متوسط به 2500 ریال افزایش یافت.

با احتساب قیمت تمام‌شده آب شرب به میزان 1000 تومان، قیمت آب با اجرای گام دوم هدفمندی در صورت پذیرش سناریو دولت به حدود 500 تا 600 تومان در هر متر مکعب می‌رسد.

بخش اقتصاد تبیان


منبع: ایسنا