تنوع حیات در اقیانوس از محلی به محل دیگر بسیار متفاوت است . بیشترین تنوع جانداران دریایی در آبهای مناطق گرمسیری وجود دارد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زندگی در اعماق اقیانوس

تنوع حیات در اقیانوس از محلی به محل دیگر بسیار متفاوت است . بیشترین تنوع جانداران دریایی در آبهای مناطق گرمسیری وجود دارد .

در این مناطق انواع جانداران یافت می شوند اما تعداد هرگونه، کم است . برعکس در مناطقی که شرایط آب وهوایی متغیر است (به عنوان مثال مناطق نیمه قطبی) گونه های جانداران محدود، اما تعداد هرگونه بسیارزیاد است .

 

<

 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
 • جانداران دریایی
  جانداران دریایی
فرآوری:نعیمه درویشی
بخش کودک و نوجوان تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.