تبیان، دستیار زندگی
تصاویر جالبی وجود دارد که به دلیل ویژگی های خاص اپتیکیشان با دیدن آن ها مغز انسان چیزی متفاوت با تصویر واقعی دریافت می کند و انسان را در تشخیص واقعی تصویر دچار اشتباه می سازد. شما می توانید این اشکال را بر روی یک مقوا به تصویر بکشید و از دوستانتان....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاردستی‌های اپتیکی بسازید

تصاویر جالبی وجود دارد که به دلیل ویژگی‌های خاص اپتیکی شان با دیدن آن‌ها مغز انسان چیزی متفاوت با تصویر واقعی دریافت می‌کند و انسان را در تشخیص واقعی تصویر دچار اشتباه می‌سازد. شما می‌توانید این اشکال را بر روی یک مقوا به تصویر بکشید و از دوستانتان بخواهید آن چه مشاهده می‌کنند برای شما بازگو کنند. مطمئناً چیزی متفاوت با واقعیت خواهند گفت.

برای ایجاد تصویر اول نیاز به یک تکه مقوای سفید، قیچی، چسب، یک تکه مقوای مشکی دارید. مقواهای مشکی را به مربع‌هایی با ضلع یک سانتی متر برش بزنید. 70 مربع مشکی با ضلع یک سانتی متر تهیه کنید. سپس مربع‌ها را در فاصله 0/2سانتی متری از هم بر مقوای سفید در ستون‌ها و ردیف‌های منظمی بچسبانید.

کاردستی های اپتیکی بسازید

شکل1: نحوه چگونگی چسباندن مربع‌های مشکی روی مقوای سفید

از یکی از دوستتان بخواهید بر تصویر ایجاد شده نگاه کند و آن چه مشاهده می‌کنند بازگو کند. او نقاط خاکستری رنگی را در فضاهای خالی میان مربع‌های مشکی می‌بیند. درحالی که نقاط خاکستری رنگ وجود خارجی ندارند.

برای ایجاد تصویر دوم نیز به یک تکه مقوای سفید رنگ، یک تکه مقوای مشکی، قیچی، چسب و یک عدد پرگار نیاز دارید. با استفاده از پرگار 4 عدد دایره با قطر 2 سانتی متر، 2 دایره با قطر 1 سانتی متر و 4 دایره با قطر 5/0 سانتی متر بر مقوای مشکی رسم کنید. با استفاده از قیچی دایره‌هایی را که رسم کردید برش بزنید. حال دایره‌ها را مانند شکل زیر بر مقوای سفید بچسبانید.

کاردستی های اپتیکی بسازید

شکل 2: نحوه چسباندن دایره‌ها روی مقوا سفید رنگ

حال از یکی از دوستانتان بخواهید به تصویر نگاه کند و دایره‌های میانی هر دو شکل را مقایسه کند. مطمئناً دایره میانی تصویر سمت راست را بزرگ تر خواهد دید. درحالی که هر دو دایره میانی هم اندازه‌اند و قطر هر دو 1 سانتی متر است.

برای ایجاد تصویر سوم، دو تکه مقوای رنگی که رنگ ملایمی داشته باشند و در ضمن هم رنگ باشند را انتخاب کنید. روی یکی از مقواها متوازی الاضلاع‌های کوچک و یکسانی را با خط کش رسم کنید. سپس با ماژیک سفید دو ضلع مجاور آن را رنگ کرده و با ماژیک طوسی دو ضلع دیگر متوازی الاضلاع‌ها را رنگ کنید. دو دایره نسبتاً بزرگ بر روی مقوای دیگر رسم کنید. حال با قیچی متوازی الاضلاع‌ها را برش دهید و مطابق با شکل زیر بر محیط دایره‌ها بچسبانید.

کاردستی های اپتیکی بسازید

شکل 3: نحوه چسباندن متوازی الاضلاع‌ها بر محیط دو دایره

حال به تصویر نگاه کنید و همزمان سر خود را به سمت تصویر نزدیک و دور کنید. چند بار در حین نگاه کردن به تصویر سر خود را نزدیک و دور کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سارا قیصری

تنظیم: نسرین صادقی