تبیان، دستیار زندگی
اسنادی از فعالیت های مالی و اخلاقی پهلوی که نشان از فساد این خاندان دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فساد اخلاقی و مالی خاندان پهلوی


اسنادی از فعالیت های مالی و اخلاقی پهلوی که نشان از فساد این خاندان دارد.

خاندان پهلوی در طول مدت حكمرانی خود در ایران به انحاء گوناگون به فساد، چپاول و غارت اموال ملت پرداختند. بخشی از این اقدامات به شكل مستند باقی مانده است كه در اینجا تنها گوشه ای از مفسده های اخلاقی و مالی خاندان پهلوی به تصویر كشیده شده است.

اسناد فساد پهلوی

یكی از بانوان نزدیك به والاحضرت اشرف پهلوی اظهار داشته چندی قبل از مسافرت شاهنشاه به شیراز بین معظم له و والاحضرت اشرف پهلوی در مورد مداخله والاحضرت در امر قاچاق مواد مخدره گفتگو و مجادله میشود و اعلیحضرت كه همیشه نسبت به اشرف احترام قایل بوده در مورد شركت معظم لها در قاچاق مواد مخدره تذكراتی میدهند

اسناد فساد پهلوی

بین كسبه و اصناف شایع گردیده كه چون تیمسار سرلشكر علوی مقدم رییس شهربانی كل با علیاحضرت ملكه مادر روابط صمیمانه ای دارد و حتی ماهیانعه مبالغ گزافی به معظم لها پرداخت می نماید لذا فشار مقامات آمریكایی جهت تغییر رییس شهربانی به جایی نرسیده و حتی علیاحضرت ملكه مادر به فرزند تاجدار خود توصیه نموده اند كه در صورت تعویض رییس شهربانی ایران را ترك خواهند گفت.

اسناد فساد پهلوی

با اینكه پس از صدور اعلامیه دربار شاهنشاهی دایر به منع مداخله اعضا خاندان جلیل سلطنتی در امور مقاطعه كاری و معملات دولتی والاحضرت شاهپورها و شاهدخت ها رسما سرمایه های خود را از شركت ها خارج و به اشخاص دیگر واگذار كرده و به اطلاح خود را كنار كشیده اند معخذا اخیرا چند نفر از والاحضرت شاهپورها و شاهدختدها منجمله والاحضرت شاهپور حمیدرضا و محمودرضا پهلوی من غیر مستقیم در امور مقاطعه كاری و معاملات دولتی دخالت می كنند.

اسناد فساد پهلوی

بین پاره ای از ملاكین و متنفذین شهرستان كرج شایع شده كه والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی پس از خریداری كارخانه بافندگی دامان واقع در كرج چندی صدهزار متر زمین های اطراف كارخانه را كه جز خالصه و متعلق به دولت بوده تصرف نموده و حتی قسمتی از اراضی اطراف كارخانه مزبور كه خالصه و ادارات دولتی كرج در نظر داشته اند برای ساختمان مسكونی به كارمندان حوزه كرج واگذار كنند و پرسشنامه های مربوط هم توسط كارمندان قبلا تنظیم گردیده بالاجبار در تصرف والاحضرت قرار گرفته است.

اشخاص مزبور اضافه می نمایند زمین های اطراف كارخانه دامان طبق معمول محل دارای متراژ نبوده و قطعه ای می باشد و روی این اصل معادل چندین صدهزار متر به اراضی اطراف كارخانه تجاوز شده و ادارات دولتی كرج ناچار شده اند برای واگذاری زمین به كارمندان خود از اراضی خالصه نزدیك محل كارخانه ذوب آهن استفاده نمایند.

اسناد فساد پهلوی

در چند ماه اخیر تعدادی تریلی كه بار آنها اجناس گوناگون می باشد و از كشور آلمان وارد كشور ایران گردیده توسط شخصی به نام خرم در محل های مشروحجه زیر پارك و به اهالی تاكید گردیده تریلی ها با وسایل مربوطه تعلق به والاحضرت شاهپور غلامرضا دارد.

اسناد فساد پهلوی

یكی از بازپرسان دیوان كفر اظهار داشته در موقع بازجویی از سرتیپ نویسی سرتیپ آجودانی و سپهبد علوی مقدم نامبردگان در پاسخ سوالات بازپرس كه در مورد اقلام بزرگ سواستفاده و قرار دادهای منعقده با شركتهای خارجی بوده سكوت اختیار كرده و در مقابل اصرار بازپرس تذكر داده اند كه چون مجری اوامر ملوكانه و حتی علیا حضرت ملكه مادر و دو نفر از والاحضرت ها بوده اند لذا قادر به ادای توضیحاتی نیستند و بازپرس مربوطه ناچار از ادامه بازجویی خودداری كرده است.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی