تبیان، دستیار زندگی
بخش مهمی از کیفیت فضای یک شهر به سیما و منظر شهری باز میگردد. بی تردید شهروندان بر سر اینکه یک شهر با دیواره ها، نماها و مبلمان شهری و پارکی کثیف، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی و رنگی مانند انواع تراکت، پوستر، اطلاعیه، برچسب تخلیه چاه و فاضلاب که بر ر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبلیغات به شهر رحم كنند!


بخش مهمی از کیفیت فضای یک شهر به سیما و منظر شهری باز میگردد. بی تردید شهروندان بر سر اینکه یک شهر با دیواره ها، نماها و مبلمان شهری و پارکی کثیف، چرک و آلوده به انواع کاغذهای چاپی و رنگی مانند انواع تراکت، پوستر، اطلاعیه، برچسب تخلیه چاه و فاضلاب که بر رویشان چسبیده و نصب شده است، روح و روانشان آزرده می شود و معتقدند که حقوق شهر نشینان تضییع شده است.

تبلیغات انتخابات

شهر یک محیط متعلق به مردم و طراوت و شادابی آن نیز نه تنها وابسته به اقدامات شهری شهرداری تهران بلکه به مشارکت کلیه اقشار جامعه (حقیقی – حقوقی) برای حفظ تمیزی و پاکیزگی شهری است. استفاده از حریم مرعی و عمومی شهر برای تبلیغات فروشندگان حرفه های خدماتی و یا مراکز فرهنگی، آموزشی، هنری، روش مناسبی نیست و آلودگی شهر را افزایش میدهد. نگاهی به گذشته اقدامات شهرداری و سازمان زیباسازی شهر تهران نشان میدهد که در صورتی که مردم شامل انواع حرفهها خصوصا" آموزشی، خدماتی از یک سو و ساکنین محله ها، ناحیه ها، خیابان ها، کوچه هاو... از سوی دیگر همکاری لازم را با سازمان زیباسازی و مناطق شهرداری به عمل نیاورند، اقداماتی که برای پاکسازی این گونه تبلیغات غیر مجاز انجام می پذیرد صرفا" اتلاف انرژی و هزینه مالی و انسانی و سخت افزاری را به همراه خواهد داشت و شهر تهران فقط برای چند ساعت بیشتر پاکیزه نخواهد ماند.

هر روز كه می‌گذرد به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیك‌تر می‌شویم و یكی از ماهیت‌های برگزاری این دوره انتخابات بحث تبلیغات برای نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهاست كه بتوانند در مدت زمان قانونی تبلیغات، برنامه و توان مدیریتی خود را به مردم ارائه دهند.

هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محلهای مجاز الصاق گردیـده در زمـان قـانـونی تبـلیغـات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود

در این میان در كنار فضاهای رسانه‌ای، فضاهای شهری به خصوص فضاهای عمومی بهترین مكان برای تبلیغات كاندیداها در سطح شهرها و روستا به شمار می‌رود. هرچند بر اساس قوانین انتخابات نوع و چگونگی تبلیغات برای كاندیداها معین و مشخص شده است اما تجربه برگزاری انتخابات دوره‌های گذشته همواره مۆید این مطلب بوده است كه برخی از كاندیداها و تیم‌ها و هواداران آنها از قوانین تبلیغات انتخابات تخطی كرده و برای تبلیغ فرد یا گروه مورد نظر خود به حریم‌ها و فضاهای عمومی شخصی تجاوز كرده‌اند و دامنه تبلیغات خود را به هر جا گسترش داده‌‌اند. 

درمتن كامل قوانین و مقررات تبلیغات انتخاباتی آمده است:

استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، دیوار نویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن باستثنای عكس برای تراكت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد .

انتخابات

هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محلهای مجاز الصاق گردیـده در زمـان قـانـونی تبـلیغـات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود .

مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد

داوطلبـان نمـایندگـی و طرفـداران آنـان بـه هیچ وجه مجاز بـه تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .

الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر مۆسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن ، تابلوها و املاك بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالكان یا متصرفان ) و هرگونه تابلوی راهنما ، مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند . بخشداریها موظف اند با استفاده از امكانات محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند.

با وجود قوانینی از این دست گاه به دلیل رقابت شدید و نزدیك یك یا چند كاندیدا، حامیان این افراد یا گروه‌ها به هیچ چیزی در شهرها رحم نكرده و برگه‌های تبلیغات را روی در، دیوار منازل، روی درختان، روی المان‌‌های شهری همچون تیرهای چراغ برق، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نصب كرده تا بتوانند فرد یا گروه مورد نظر خود را در نظر و دید سایر افراد قرار دهند. در این میان عده‌ای از حامیان برای پرشور كردن تبلیغات انتخابات از صندوق پست گرفته تا صندوق صدقات را با بروشور و انواع پوسترها می‌پوشانند.

در زمان تبلیغات عده‌ای حتی به فضاهای پیاده راه‌ها نیز توجه كرده و با چسباندن پوسترهای دارای برچسب، فضای پیاده راه‌ها را نیز از پوستر و بروشور بی‌نصیب باقی نمی‌گذارند

هرچند لازم است تا تبلیغات به بهترین شكل ممكن صورت بگیرد تا مردم شناخت بهتری از كاندیدا به دست بیاورند اما تخلف از قوانین خود اولین گام برای زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان و مردم است كه‌ ‌‌باید پس از برگزاری انتخابات هزینه‌های آن از جیب شهروندان برای پاكسازی این فضاها خارج شود.

گم شدن نامزدها در میان تبلیغات 

گاه پیش می‌آید برخی از هواداران كاندیداها چشم بسته حتی به حریم خصوصی افراد برای تبلیغات راه باز می‌كنند و برای تبلیغ بهتر، به اموال شخصی مردم و شهروندان هم رحم نمی‌كنند كه این اقدام نسنجیده سبب می‌شود. برخی از این عمل نامزدها اعلام نارضایتی كنند.

تبلیغات انتخابات

هرچند مدیریت شهری در راستای وظیفه ذاتی خود در بخش‌های مختلف فضاهای ویژه‌ای را برای تبلیغات در سطح شهرها در نظر گرفته است و در این زمینه حتی برخی فضاهای پرتابل را نیز فراهم ساخته‌اند تا این افراد بتوانند به تبلیغات بپردازند ولی عده‌ای از هواداران در رقابت سنگین فقط به فكر آن هستند كه شهر را از چهره یك فرد یا یك گروه پر كنند. یكی مأمور چسباندن پوستر از سوی یك كاندیدا است و دیگری مأمور چسباندن و پوشاندن پوسترهای چسبیده روی این فضاهای تبلیغات. در زمان تبلیغات عده‌ای حتی به فضاهای پیاده راه‌ها نیز توجه كرده و با چسباندن پوسترهای دارای برچسب، فضای پیاده راه‌ها را نیز از پوستر و بروشور بی‌نصیب باقی نمی‌گذارند. در دوره حاضر همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری بر دامنه تبلیغات خواهد افزود با این حال علاوه بر آنكه انتظار می‌رود حامیان و هواداران افراد یا گروه‌های كاندیدای این دو انتخابات به بهترین شكل ممكن از فضاهای شهری برای تبلیغ استفاده كنند این انتظار هم بجاست كه شیوه تبلیغ صحیح، خود بهترین شكل برای تبلیغ پایبندی به قانون خواهد بود.

تبلیغات روی اعصاب مردم 

گاه پیش می‌آید كه تخلف و تخطی از قوانین تبلیغات آنچنان افزایش می‌یابد كه هواداران با تبلیغات خود و شیوه‌های نامناسب به گونه‌ای اقدام به رقابت تبلیغاتی می‌كنند كه عملاً می‌توان گفت این افراد تبلیغ روی اعصاب مردم را نشانه گرفته‌اند.

با اعلام اسامی افراد تأیید صلاحیت شده یا بهتر بگوییم احراز صلاحیت شده تبلیغات نیز به صورت رسمی آغاز می‌شود و باید منتظر ماند و دید چه كسی یا چه گروهی بر رعایت حقوق شهروندان و عمل به قانون پایبند است؟

فراوری : کهتری

بخش اجتماعی تبیان


منابع: سایت موج/جوان انلاین/سازمان زیبا سازی شهر تهران