تبیان، دستیار زندگی
در هر معما، مسیر بسته ای را رسم کنید که با حرکت های عمودی و افقی، از تمام خانه ها یک بار عبور کند. این مسیر هنگام عبور از دایره ی سفید نباید تغییر جهت دهد ولی هنگام عبور از دایره ی سیاه باید به چپ یا راست تغییر جهت دهد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی دایره ها در سه مرحله

در هر معما، مسیر بسته ای را رسم کنید که با حرکت های عمودی و افقی، از تمام خانه ها یک بار عبور کند. این مسیر هنگام عبور از دایره ی سفید نباید تغییر جهت دهد ولی هنگام عبور از دایره ی سیاه باید به چپ یا راست تغییر جهت دهد.

به مثال حل شده دقت کنید:

بازی دایره ها(1)

بازی دایره ها(2)

بازی دایره ها(3)


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا