تبیان، دستیار زندگی
در هر مربع یک رقم غیر صفر قرار دهید طوری که عمل جمع درست باشد و مربع های هم رنگ شامل رقم های یکسان و مربع های غیر هم رنگ شامل رقم های متفاوت باشند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی مربع های رنگی در سه مرحله

در هر مربع یک رقم غیر صفر قرار دهید طوری که عمل جمع درست باشد و مربع های هم  رنگ شامل رقم های یکسان و مربع های غیر هم رنگ شامل رقم های متفاوت باشند.

به مثال زیر خوب توجه کنید:

بازی مربع های رنگی(1)

بازی مربع های رنگی(2)

بازی مربع های رنگی(3) 


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه: حمید رضا زیارتی باهر 

تنظیم: مریم فروزان کیا