تبیان، دستیار زندگی
در هر مربع یک رقم غیر صفر قرار دهید طوری که عمل جمع درست باشد و مربع های هم رنگ شامل رقم های یکسان و مربع های غیر هم رنگ شامل رقم های متفاوت باشند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی مربع های رنگی(١)

مرحله اول: آسان

در هر مربع یک رقم غیر صفر قرار دهید طوری که عمل جمع درست باشد و مربع های هم  رنگ شامل رقم های یکسان و مربع های غیر هم رنگ شامل رقم های متفاوت باشند.

به مثال زیر خوب توجه کنید:

معمای شماره1:


معمای شماره2:


معمای شماره3:


معمای شماره 4:


خوب چه طور بود؟

از عهده حل این مسایل بر آمدید؟

پیشنهاد می کنیم برای سنجش هوش خود حتما نگاهی به پاسخ ها بیندازید.

جهت دانلود پاسخ های ارایه شده کلیک کنید.

این بازی هنوز به پایان نرسیده است، جهت مشاهده مراحل بعدی با ما همراه باشید.

ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه: حمید رضا زیارتی باهر 

تنظیم: مریم فروزان کیا