تبیان، دستیار زندگی
مانند مثال باکتری های فضایی را به هم وصل کنید به شرطی که: 1-تمام باکتری ها به هم وصل باشند. 2- ط های اتصال یکدیگر را قطع نکنند. عدد نوشته شده در هر باکتری، تعداد باکتری هایی است که به طور مستقیم به آن باکتری وصل هستند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی باکتری های فضایی در سه مرحله

مانند مثال باکتری های فضایی را به هم وصل کنید به شرطی که:

1-    تمام باکتری ها به هم وصل باشند.

2-    خط های اتصال یکدیگر را قطع نکنند.

عدد نوشته شده در هر باکتری، تعداد باکتری هایی است که به طور مستقیم به آن باکتری وصل هستند.

به مثال حل شده زیر خوب دقت کنید و توجه داشته باشید که شکل سمت چپ پاسخ معمای شکل سمت راست می باشد:

بازی باکتری های فضایی(1)

بازی باکتری های فضایی(2)

بازی باکتری های فضایی(3)


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا