تبیان، دستیار زندگی
عدد نوشته شده در هر باکتری، تعداد باکتری هایی است که به طور مستقیم به آن باکتری وصل هستند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی باکتری های فضایی(١)

مرحله اول: آسان

مانند مثال باکتری های فضایی را به هم وصل کنید به شرطی که:

1-    تمام باکتری ها به هم وصل باشند.

2-    خط های اتصال یکدیگر را قطع نکنند.

عدد نوشته شده در هر باکتری، تعداد باکتری هایی است که به طور مستقیم به آن باکتری وصل هستند.

به مثال حل شده زیر خوب دقت کنید و توجه داشته باشید که شکل سمت چپ پاسخ معمای شکل سمت راست می باشد:

معمای شماره1:


معمای شماره2:


معمای شماره3:


معمای شماره 4:


معمای شماره 5:


معمای شماره 6:


خب چه طور بود؟

از عهده حل این مسائل بر آمدید؟

پیشنهاد می کنیم برای سنجش هوش خود حتما نگاهی به پاسخ ها بیندازید.

جهت دانلود پاسخ های ارائه شده کلیک کنید.

این بازی هنوز به پایان نرسیده است، جهت مشاهده مراحل بعدی با ما همراه باشید.

ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه: حمید رضا زیارتی باهر 

تنظیم: مریم فروزان کیا