تبیان، دستیار زندگی
برای درک بیشتر نحوه بازی به دو مثال ارائه شده زیر خوب دقت کنیدو توجه داشته باشید که شکل سمت راست پاسخ معمای سمت چپ می باشد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی چند ضلعی ها(٣)

مرحله سوم: سخت

مانند مثال حل شده، همه یا بعضی از اعداد مشخص شده را درون دایره ها بنویسید به شرطی که عدد نوشته شده داخل چند ضلعی ها برابر مجموع اعداد رأس های آن باشد. دقت کنید از هر عدد بیشتر از یک بار نمی توانید استفاده کنید.

برای درک بیشتر نحوه بازی به دو مثال ارائه شده زیر خوب دقت کنیدو توجه داشته باشید که شکل سمت راست پاسخ معمای سمت چپ می باشد:

مثال شماره1:

مثال شماره2:

معمای شماره1:


معمای شماره2:


معمای شماره3:


معمای شماره 4:


معمای شماره 5:


خوب این معماها چه طور بودند؟

از عهده حل آن ها هم بر آمدید؟

پیشنهاد می کنیم برای سنجش هوش خود حتما نگاهی به پاسخ ها بیندازید.

جهت دانلود پاسخ های ارائه شده کلیک کنید.

جهت مشاهده تمام سه مرحله معماها با ما همراه باشید.

ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا