تبیان، دستیار زندگی
مانند مثال حل شده، همه یا بعضی از اعداد مشخص شده را در درون دایره ها بنویسید به شرطی که عدد نوشته شده داخل چند ضلعی ها برابر مجموع اعداد رأس های آن باشد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی چند ضلعی ها(٢)

مرحله دوم: متوسط

مانند مثال حل شده، همه یا بعضی از اعداد مشخص شده را در درون دایره ها بنویسید به شرطی که عدد نوشته شده داخل چند ضلعی ها برابر مجموع اعداد رأس های آن باشد. دقت کنید از هر عدد بیشتر از یک بار نمی توانید استفاده کنید.

برای درک بیشتر نحوه بازی به دو مثال ارائه شده زیر خوب دقت کنیدو توجه داشته باشید که شکل سمت راست پاسخ معمای سمت چپ می باشد:

مثال شماره1:

مثال شماره2:

معمای شماره1:


معمای شماره2:


معمای شماره3:


معمای شماره 4:


معمای شماره 5:


خوب چه طور بود؟

از عهده حل این معماها نیز بر آمدید؟

پیشنهاد می کنیم برای سنجش هوش خود حتما نگاهی به پاسخ ها بیندازید.

جهت دانلود پاسخ های ارائه شده کلیک کنید.

این بازی هنوز به پایان نرسیده است، جهت مشاهده مرحله سخت این بازی با ما همراه باشید.

ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا