هر اندازه از سهمیه بنزین کارت های هوشمند سوخت استفاده نشود، این سهمیه تا سقف ۱۸۸۰ لیتر قابل انتقال به دوره بعدی خواهد بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول کامل سهمیه بنزین خرداد


هر اندازه از سهمیه بنزین کارت های هوشمند سوخت استفاده نشود، این سهمیه تا سقف 1880 لیتر قابل انتقال به دوره بعدی خواهد بود.

بنزین

میزان قابل ذخیره سهمیه سوخت در کارت های هوشمند که در آغاز سهمیه بندی بنزین در سال 86 در سقف 400 لیتر بود در برخی مقاطع افزایش یافته و هم اکنون در آخرین تغییرات حاصل شده، این سهمیه قابل انتقال به دوره بعدی به 1880 لیتر رسیده است.

البته این میزان سهمیه قابل انتقال مخصوص خودروهای شخصی بنزین سوز و دوگانه سوز بوده و سقف میزان ذخیره انتقالی به دوره بعد در دیگر وسایل نقلیه متفاوت است.

در دقایق آغازین سومین ماه سال، سهمیه 60 لیتری نیمه یارانه ای بنزین خودروهای شخصی، سهمیه 25 لیتری نیمه یارانه ای بنزین موتورسیکلت ها و دیگر سهمیه های سوخت به کارت های هوشمند واریز می شود که این شارژ سهمیه بدون تغییر نسبت به ماههای گذشته خواهد بود.

 

جزئیات میزان شارژ سهمیه بنزین در کارت های سوخت و میزان ذخیره قابل انتقال به دوره بعد در تمامی وسایل نقلیه بدین شرح است:

 

نوع وسیله نقلیه

سهمیه نیمه یارانه ای (400 تومانی) به لیتر

سهمیه نیمه یارانه ای (400 تومانی) به لیتر

سهمیه آزاد (700 تومانی) به لیتر

ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر

حداکثر سوختگیری روزانه  به لیتر

تعداد سوختگیری

خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز

60

60 300 1880 60 3

خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز

60 60 300 1880 60 3

خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز

- - 300 - 60 3

خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز

- - 300 - 60 3

تاکسی بنزین سوز

500 500 300 167 60 3

تاکسی دوگانه سوز

300

300

300

100 60 3

مسافربر شخصی خطی و بین راهی بنزین سوز

300 300 300 100 60 2

مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز

200 200 300 100 60 2

خطی بین شهری بنزین سوز

900 900 300 100 60 3

خطی بین شهری دوگانه سوز

600 600 300 67 60 3

خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز

300 300 300 100 60 2

خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز

200 200 300 67 60 2

آژانس بنزین سوز

300 300 300 100 60 3

آژانس دوگانه سوز

200 200 300 100 60 3

وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز

200 200 300 67 60 3

وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز

100 100 300 34 60 3

وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز

400 400 300 134 60 3

وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز

200 200 300 67 60 3

موتورسیکلت

25 25 60 775 10 3

وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز

60 60 300 20 60 3

وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز

60 60 300 20 60 3

خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز

- - 500 - 60 3

خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز

- - 500 - 60 3

خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز

- - 500 - 60 3

خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز

- - 500 - 60 3

خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز

- - 500 - 60 3

خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز

- - 500 - 60 3

آمبولانس بنزین سوز

750 750 300 250 60 3

سیاسی و سرویس بنزین سوز

- - 500 - 60 3

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص میزان استفاده از بنزین آزاد 700 تومانی گفت: اگرچه در کارت های هوشمند سوخت برای خودروهای شخصی 300 لیتر سهمیه استفاده از بنزین آزاد شارژ می شود، ولی خودروهای شخصی می توانند پس از اتمام این سهمیه آزاد، از کارت های موجود در جایگاهها برای سوخت گیری با نرخ آزاد و بدون محدودیت استفاده کنند.

این مقام مسئول در پاسخ به اینکه چرا برای استفاده از بنزین آزاد در کارت های هوشمند سقف تعیین شده، تصریح کرد: بسیاری از مردم که قریب به بیش از 90 درصد دارندگان کارت های هوشمند خودروهای سواری را شامل می شوند پس از تمام شدن سهمیه 60 لیتری نیمه یارانه ای، بسیار کمتر از 300 لیتر بنزین آزاد در طول ماه مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه این مسئله برای مدیریت میزان مصرف سوخت در کشور لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: مردم پس از مصرف سهمیه نیمه یارانه ای موجود در کارت خود، نیاز نیست برای سوخت گیری از کارت های موجود در دست جایگاهداران استفاده کنند، بلکه می توانند با استفاده از کارت خود بنزین 700 تومانی دریافت کرده که این اقدام مصرف کنندگان کمک موثری به مدیریت مصرف سوخت در کشور خواهد کرد.

بخش اقتصاد تبیان


منبع: تسنیم