تبیان، دستیار زندگی
محمد رضا طالقانی گفت که میل و کباده های ساخت چین مورد تایید نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طالقانی: میل و کباده چینی مورد تایید فدراسیون نیست


رییس فدراسیون ورزش باستانی و زورخانه ای گفت: هم اکنون لوازم باستانی کاران شامل میل و کباده ساخت کشور چین وارد ایران می شود که به هیچ عنوان مورد تایید این فدراسیون نیست.
محمدرضا طالقانی در سفر به شهرکرد گفت: مهد رشته ورزشی باستانی و زورخانه ای، ایران است و این رشته باید به تمامی کشورها راه یابد.

رییس فدراسیون ورزش باستانی و زورخانه ای کشور افزود: ایران در سطح جهان بهترین کباده و میل را می سازد و هم اکنون نیز این میل ها و کباده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

طالقانی

وی تصریح کرد: چین در این زمینه می خواهد همه جهان را بگیرد و ایران باید در ساخت این وسایل ورزشی، کار خود را دنبال کند.

طالقانی گفت: برای ایران که مهد این رشته است،مطلوب نیست که در رقابت های بین المللی بعد از کشورهای دیگر قرار گیرد.

به گفته وی، ملی پوشان رشته باستانی و زورخانه ای سه ماه است،در اردو به سر می برند و شهریورماه امسال در بازی های جهانی شرکت خواهند کرد و شایستگی خود را نشان خواهند داد.

رییس فدراسیون ورزش باستانی و زورخانه ای از تغییر قوانین این رشته خبر داد و گفت: قوانین جدید برای کشورهای صاحب این رشته ورزشی ارسال خواهد شد.

طالقانی،در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون روحیه پهلوانی در ورزش ایران و پولی شدن ورزش نیز گفت: منش پهلوانی در بین مردم بیشتر از برخی از ورزشکاران است، چنانچه فردی مانندحسین فهمیده روحیه پهلوانی را در جبهه به نمایش گذاشت.

به گفته وی، پهلوانی به بازوی کلفت و سینه ستبر نیست، بلکه پهلوانی و پهلوان منشی به گرفتن دست افتادگان است و بسیاری از پهلوانان ایران، زمین خوردن تا پهلوان شدند.

پهلوانی و پهلوان منشی به گرفتن دست افتادگان است و بسیاری از پهلوانان ایران، زمین خوردن تا پهلوان شدند.

طالقانی، درباره برخی از اظهار نظرها پیرامون پهلوان سازی به جای پهلوان سالاری نیز گفت:شاهنامه فردوسی سند بزرگی در خصوص پهلوان سالاری در ایران است که درس های مهمی به انسان می دهد.

وی تاکید کرد:در هر قرن باید یک پهلوان وجود داشته باشد، چرا که پهلوانان باعث غرور و افتخار ملی هستند و حتی در گذشته نیز لات های جوانمرد و لوطی ها در بین مردم اعتبار داشتند.

طالقانی یادآور شد: زیبایی کار در این است که منش پهلوانی زنده است و مردم برای پهلوانان این مرز و بوم احترام خاصی قائل هستند.

بخش ورزشی تبیان


منبع: سایت وزارت ورزش