تبیان، دستیار زندگی
قلب توسط یک دیواره عضلانی عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش قلب در بدن

نقش قلب در بدن

قلب توسط یک دیواره عضلانی عمودی به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است. هر یک از دو نیمه راست و چپ نیز مجددا به وسیله یک تیغه عضلانی افقی نازک تر به دو حفره فرعی تقسیم می‌شوند.

حفره های بالایی که کوچک تر و نازک تر هستند، دریافت کننده خون می‌باشند که  دهلیز نامیده می شود. حفره‌های پایینی که بزرگ تر و ضخیم‌ترند بطن های قلبی هستند و خون دریافتی را به سایر اعضاء بدن پمپ می‌کنند. پس قلب متشکل از چهار حفره است:

  • دو حفره کوچک در بالا (دهلیزهای راست و چپ ) و
  • دو حفره بزرگ در پایین (بطن های راست و چپ).

قلب به طور شبانه روزی خون را به سرتاسر بدن تلمبه می‌کند. در حدود 100000 بار در روز قلب ضربان می‌زند.

یكی از علایم زنده بودن انسان، تپش قلب است كه از دوران جنینی فعالیت خود را آغاز می كند و تا لحظه مرگ به آن ادامه می دھد.

قلب، بخشی از دستگاه گردش خون است كه با انقباض وفعالیت خود و ھمكاری با سایر بخش ھا خون را در ھمه رگ ھای بدن جاری می كند.

قلب

قلب عضوی ماھیچه ای و میان تھی، تقریباً به شكل مخروط است كه درون قفسه سینه بین دو شش (اندكی به سمت چپ) قرار دارد. اندازه ی قلب در افراد مختلف كمی با ھم فرق دارد.

قسمت اصلی دیواره قلب را لایه ی ماھیچه ای آن تشكیل می دھد. این ماھیچه غیر ارادی است. داخل قلب ھم از لایه داخلی نازكی از بافت پوششی تشكیل شده است.

قلب از دو تلمبه ماھیچه ای مجاور ھم تشكیل شده است كه ھر یك دارای یک ورودی و یک خروجی است

تلمبه سمت راست خون دارای كربن دی اكسید را از بدن به شش ھا می برد تا در آنجا اكسیژن بدست آورند و تلمبه سمت چپ خون اكسیژن دار حاصل از شش ھا را به عموم بدن می رساند.

ھمه خون ھای كربن دی اكسید دار بدن از طریق بزرگ سیاھرگ پایینی و بالایی وارد دھلیز راست قلب می شوند سپس این خون ھا از طریق دریچه ی بین دھلیز و بطن راست (دریچه ی سه لختی) به درون بطن راست می ریزند، عمل انقباض بطن، خون بطن راست با فشار از دریچه ی سرخرگ ششی عبور كرده وارد شش ھا می شوند. در شش ھا تبادلات گازی صورت می گیرد و خون اكسیژن دار حاصل از طریق سیاھرگ ھای ششی وارد دھلیز چپ می شوند.

با انقباض دھلیزی ھمه ی خون ھای درون دھلیز چپ از دریچه بین دھلیز و بطن(میترال) عبور كرده و وارد بطن چپ می شوند با انقباض بطن ھا خون بطن چپ با فشار وارد سرخرگ آئورت می شود و به ھمه نقاط بدن می رسد.

قلب انسان در ھر ضربه 70  سانتی متر مكعب خون را وارد سرخرگ ھا می كند چون در ھر دقیقه تقریباً 70 بار می زند. حدود 5 لیتر خون را به گردش می آورد این مقدار را برون ده قلب می گویند. تنظیم ضربان قلب به وسیله اعصاب، صورت می گیرد و مغز با توجه به نیاز بدن آھنگ ضربان را تند یا كند می كند.

مرکز یادگیری تبیان - تهیه و تنظیم: فاطمه گودرزی