تبیان، دستیار زندگی
الکتریسیته در اطراف ما بسیار تأثیرگذار است. گاهی تأثیرات آن بسیار واضح و مشخص است و حضور آن را برای ما مهم جلوه می دهد و گاهی در رویدادهای کوچک مؤثر است و خیلی از ما به آن توجهی نمی کنیم و به سادگی از آن چشم پوشی می-کنیم. در اینجا آزمایشی را بر مبنای
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سارا قیصری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خمش (انحراف جریان) آب در حضور الکتریسیته

الکتریسیته در اطراف ما بسیار تأثیرگذار است. گاهی تأثیرات آن بسیار واضح و مشخص است و حضور آن را برای ما مهم جلوه می‌دهد و گاهی در رویدادهای کوچک مۆثر است و خیلی از ما به آن توجهی نمی‌کنیم و به سادگی از آن چشم پوشی می‌کنیم. در اینجا آزمایشی را بر مبنای تأثیر الکتریسیته و بارهای الکتریکی بر جریان آب ارائه می‌دهیم تا یکی از تأثیرات الکتریسته در محیط اطراف خود آشنا شوید.

خمش (انحراف جریان) آب در حضور الکتریسیته

شکل 1: خمش آب در حضور بارهای الکتریکی

مواد لازم:

  • یک عدد بادکنک یا یک عدد شانه پلاستیکی،
  • یک تکه پارچه پشمی و شیر آب.

ابتدا بادکنکی را بردارید و به اندازه کافی باد کنید. حال با یک پارچه پشمی یا لباس پشمی تماس دهید و خوب به هم مالش دهید. به طوریکه کاملاً دارای بار الکتریکی شود. تماس پلاستیک با پارچه پشمی منجر به تبادل بارهای الکتریکی میان آن دو شده و نهایتاً باردار شدن آن می‌شود.

با توجه به اینکه بادکنک از جنس پلاستیک است، الکترون‌های پارچه پشمی به بادکنک منتقل شده و بنابراین بادکنک دارای بار منفی و پارچه پشمی دارای بار مثبت می‌شود. اگر پارچه پشمی در دسترس نبود، می‌توانید به وسیله تماس بادکنک با موهای خود بار الکتریکی منفی در بادکنک ایجاد کنید.

خمش (انحراف جریان) آب در حضور الکتریسیته

شکل 2: تصویر چگونگی تماس بادکنک با پارچه پشمی.

حال شیر آب را باز کنید و به فاصله خیلی کمی از آب بادکنک را نگهدارید. دقت کنید بادکنک در تماس با جریان آب نباشد. بارهای الکتریکی بر مسیر آب تأثیر گذاشته و منجر می‌شود جریان آب از حالت قطره قطره خارج شود. آب به صورت پیوسته و همراه با یک انحراف مسیر  جریان پیدا می‌کند.

خمش (انحراف جریان) آب در حضور الکتریسیته

شکل 3: تصویر تأثیر بادکنک باردار بر جریان آب

چگونگی تأثیر بادکنک باردار بر جریان آب

به دلیل اینکه بادکنک بار منفی دارد، مطابق با قانون کولن بارهای منفی (همنام) را دفع و بارهای مثبت (ناهمنام) را جذب می‌کند. هنگامی که بادکنک را نزدیک شیر آب می‌کنید، بارهای منفی آن نیروی جاذبه‌ای به مولکول‌های آب وارد کرده و آن را به سمت خود جذب می‌کنند.

شما می‌توانید این آزمایش را یکبار دیگر و با استفاده از یک شانه پلاستیکی به جای بادکنک امتحان کنید. این بار شانه پلاستیکی را خوب با موهایتان تماس دهید تا الکترون‌ها از مویتان به شانه پلاستیکی منتقل شده و شانه دارای بار الکتریکی منفی شود. حالا شیر آب را باز کنید و شانه را نزدیک آن کنید. آب در مجاورت شانه پلاستیکی باردار نیز رفتاری مشابه قبل دارد و خمش و انحرافی در جریان آب مشاهده می‌شود.

خمش (انحراف جریان) آب در حضور الکتریسیته

شکل 4: تصویر خمش آب در مجاورت شانه پلاستیکی باردار.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سارا قیصری

تنظیم: نسرین صادقی